Er gelden allerlei maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Wilt u zolang deze maatregelen gelden een afspraak maken met de gemeente? Belt u ons dan eerst. Dat kan via telefoonnummer 14 0578.

Samen met u bepalen we of er sprake is van spoed. Misschien kan de afspraak later plaatsvinden. Zo voorkomen we risico’s voor verdere verspreiding van het coronavirus. En zo houden we ons aan de oproep om contact zo veel mogelijk te beperken.

Is er sprake van spoed?

Is er sprake van spoed, dan helpen wij u natuurlijk graag. Maar graag spreken we u in deze omstandigheden dan eerst even telefonisch. De afspraak kan overigens alleen doorgaan als u gezond bent en geen klachten heeft (zie ook de website van het RIVM).

Geen spoed?

Wilt u een afspraak met de gemeente maken, maar heeft dit geen spoed? Dan vragen wij u weer contact met ons op te nemen als het kabinet de beperkende maatregelen heeft ingetrokken.

Energieloket en energiecoaches

De afspraken met het energieloket en de energiecoaches gaan niet door. De inwoners die al een afspraak hadden staan, zijn hierover inmiddels geinformeerd.

Wat kunt u online regelen?

Veel zaken kunt u ook volledig online regelen via deze website. Uw verhuizing doorgeven bijvoorbeeld of een uittreksel aanvragen.