Auteur: Henk Boeve

Zaterdag jl. was de laatste gelegenheid om ledenkaart en de speciale kaart voor de jubileumavond op de woensdagavond voor het Emsterfeest bij het verenigingsgebouw van de Speeltuin in Emst op te halen. En daar is enorm veel gebruik van gemaakt, volgens voorzitter Harry van Lohuizen. Van de 2700 leden hebben ruim 2100 leden hun ledenkaart en jubileumkaart opgehaald.

De drukste avond was wel donderdag 24 mei jl. Toen was er een lange wachtrij. De andere dagen ging het volgens van Lohuizen allemaal wat gedoseerder waarbij het wel zo was dat in eerste instantie bij het aanvangstijdstip mensen wel tegelijk aan kwamen lopen, maar het daarna al snel zo was dat het achter elkaar aan kwam.

Dit was de eerste keer dat het op deze manier ging. Van Lohuizen heeft het zelf als gezellig ervaren en hij denk dat de andere bestuursleden er net zo over denken. Of dit eenmalig is, dat kon van Lohuizen niet zeggen. Deze actie was dit jaar zo georganiseerd in verband met het 100-jarig jubileum. Als bestuur gaan we één en ander nog evalueren.

De ledenkaarten die niet afgehaald zijn en wel betaald zijn via automatische incasso, worden bij de leden in de bus gedaan, want zij hebben ervoor betaald. Met de kaarten waar geen automatische incasso voor is afgegeven zullen de desbetreffende leden bezocht worden, zoals dat jaarlijks gebruikelijk was. Met de jubileumkaart voor de woensdagavond die niet afgehaald zijn, gaan wij niet meer actief mee aan de gang. Het kan zijn dat iemand door bepaalde omstandigheden de jubileumkaart niet heeft kunnen afhalen, dan is er sprake van een andere situatie.

Het programma voor de woensdagavond wordt niet van tevoren bekend gemaakt, zegt van Lohuizen. Het blijft voor iedereen een verrassing. En zoals bekend dient men de ledenkaart en de speciale kaart bij zich te hebben voor deze avond.

Voorzitter van Lohuizen is de Speeltuinvereniging Emst enorm erkentelijk voor het feit dat ze gebruik hebben kunnen maken van hun verenigingsgebouw. Het was een mooie locatie om het uitgeven van de kaarten op deze mooie plek te kunnen doen.

Verder wil van Lohuizen nog kwijt dat men zich niet meer kan opgeven voor het beachvolleybal, want die is volgeboekt. Wel kan men zich nog opgeven voor de Zeskamp op de zaterdagmiddag en de optocht van de zaterdagmorgen.

Voor het programma Emsterfeest 2018 zie verder www.emsterfeest.nl