De gemeente krijgt telefoontjes van inwoners uit Vaassen dat er verkeerde retourenveloppes zijn bezorgd voor sommige briefstemmers (70-plussers*). Op de retourenveloppe staan de gegevens van gemeente Hattem in plaats van gemeente Epe. Dat is heel vervelend.

Wat te doen als u een verkeerde retourenveloppe heeft ontvangen

Heeft u een verkeerde retourenveloppe ontvangen? Neemt u dan, liefst zo snel mogelijk, contact op met de gemeente via 14 0578 of via verkiezingen@epe.nl. Wij sturen u dan een nieuwe retourenveloppe toe.

Was u van plan uw briefstem bij het afgiftepunt in te leveren? Dan hoeft u geen nieuwe retourenveloppe aan te vragen. U kunt dan gewoon de verkeerd geadresseerde retourenveloppe met uw briefstem inleveren bij het gemeentehuis.

Heeft u al gestemd met de verkeerde enveloppe? Dan zorgen wij dat dit weer retour komt in Epe.

*) Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen dit jaar per brief stemmen tijdens de verkiezingen op 17 maart. Hiervoor ontvangen zij, naast de stempas, een briefstembiljet en retourenveloppe.