In de gemeente Epe kunnen de komende jaren in totaal ruim 300 nieuwe woningen extra gebouwd worden. Dat is de uitkomst van nieuwe afspraken die in de Cleantech Regio met de provincie Gelderland zijn gemaakt. Deze afspraken liggen vast in de Regionale Woonagenda Cleantechregio 2018.

De acht gemeenten uit de Cleantech Regio hebben samen met de provincie Gelderland een nieuwe woonagenda voor deze regio opgesteld. Hiermee geeft de regio richting aan het soort woningen dat gebouwd kan worden en het aantal. De drie thema’s 1) verduurzamen en klimaatbestendig maken van de bestaande woningen 2) wonen in combinatie met zorg, en 3) het karakter van stad en platteland zijn belangrijke uitgangspunten voor het regionale woonbeleid.

Aantrekkelijke woonomgeving
De Cleantech Regio is qua woonomgeving erg in trek. Mede door de druk op de woningmarkt in de Randstad blijkt dat de Cleantech Regio de laatste drie jaar harder groeit dan verwacht. Met name voor Apeldoorn,  Epe en Zutphen is dit duidelijk aantoonbaar. Daarom is de woningbouwruimte voor deze gemeenten de komende twee jaren extra vergroot.

Extra woningen gemeente Epe
De gemeente Epe is het inwonertal van 33.000 inwoners inmiddels gepasseerd. In de Regionale Woonagenda is hier rekening mee gehouden: aan de gemeente Epe is daarom 180 extra woningen toegekend op basis van deze groei. In totaal komt het aantal dan op ruim 300 nieuwe woningen in de gemeente Epe.

Wethouder Scholten is blij met de Regionale Woonagenda: “Lokaal maatwerk in de woonagenda biedt mogelijkheden om onze dorpen aantrekkelijk en leefbaar te houden. Dat is pure winst. In de woonagenda onderkennen de regio en de provincie dat de ontwikkeling van dynamische kernen als Epe en Vaassen belangrijk is als het gaat om het behouden en versterken van de kwaliteit daarvan. Dat stemt mij tevreden en schept verwachtingen voor de toekomst, bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw bij verwaarloosde en leegstaande panden. Ook biedt het nieuwbouwprogramma kansen om na te denken over in- en uitbreidingslocaties. Mooi dat de groei van de gemeente Epe leidt tot extra woningen. Vooral voor de betaalbare woningbouw schept dit een nieuw perspectief. In het collegeprogramma is dit ook als één van de speerpunten benoemd. Als het nieuwe woonbeleid is vastgesteld, gaan we dan ook zo snel mogelijk aan de slag.”

Nieuwe woonvisie gemeente Epe in de maak
De huidige woonvisie van de gemeente Epe moet door de Regionale Woonagenda ook weer aangepast en vernieuwd worden. Hiermee is al een start gemaakt. De woonvisie van de gemeente Epe geeft straks onder andere antwoord op de vragen:

  • Welke kwalitatieve keuzes maakt de gemeente Epe als het gaat om herstructurering, inbreiding en uitbreiding?
  • Op welke locaties kan gebouwd worden?
  • Welke type woningen worden toegevoegd?

De verwachting is dat de nieuwe woonvisie begin 2019 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Lees hier het nieuwsbericht ‘Nieuwe woonagenda voor ‘goed wonen’ in de Cleantech Regio op de website van de Cleantech Regio.