De gemeente Epe biedt gratis advies en begeleiding aan maximaal 20 ondernemers die in zwaar weer verkeren.

De gemeente Epe stelt dit jaar geld beschikbaar voor gratis advies en begeleiding aan maximaal 20 ondernemers die in zwaar weer verkeren. In een persoonlijk traject krijgt de ondernemer begeleiding bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden of bedrijfsbeëindiging. Hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Stichting Over Rood.

Expertise

Stichting Over Rood is opgericht voor en door ondernemers en beschikt over veel kennis en ervaring. Wethouder Erik Visser is dan ook blij met de samenwerking. “Door de coronacrisis verkeren ook in de gemeente Epe ondernemers in zwaar weer. De gemeente wil hen graag ondersteunen. De expertise van Over Rood kunnen we daarbij goed gebruiken.”

Stappenplan

De visie van Over Rood sluit volgens Visser goed aan op die van de gemeente. “De begeleiding is erop gericht de zelfstandig ondernemer zo veel mogelijk zelf stappen te laten zetten. Dat zijn ondernemers natuurlijk ook gewend. Maar als je schulden of achterstanden hebt, kan het wel fijn zijn om coaching en ondersteuning te krijgen.” Het begeleidingstraject is intensief en duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Visser: “Het is in feite een goed doordacht stappenplan. Eerst brengt de ondernemer de situatie in kaart en bepaalt hij of zij de doelen van het traject. De volgende twee stappen richten zich op de feiten en cijfers: de administratie op orde, een goede balans tussen inkomsten en uitgaven en schuldsanering. Zo wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor de ondernemer en de onderneming.”

Proef in 2020

De gemeente en Over Rood hebben afgesproken dat er in 2020 geld is voor 20 van dit soort begeleidingstrajecten. De wethouder: “De gemeente had hiervoor al geld begroot. We nemen dit jaar de tijd om te kijken of dit soort begeleiding werkt. Voor de gemeente en voor Over Rood is dit een proef.” In november volgt daarvan de evaluatie.

Aanmelden

Aanmelden voor dit begeleidingstraject kan via de gemeente door een e-mail te sturen aan:  schuldhulpverlening@epe.nl. Het kan ook via de website van Over Rood:  www.overrood.nl. Of via het Formulierenteam bij KoppelSwoe:  www.koppelswoe.nl/formulierenteam.