Op donderdagmiddag 13 december 2018 komt de soos in Oene, georganiseerd door vrijwilligers van Koppel-Swoe, weer bijeen van 14.00 uur tot 16.00 uur in Zaal Post.

Deze ‘kerstmiddag’ wordt verzorgd door Willemien Hilberink. Het programma heet: ‘De stilte doorbroken’.

Voor de pauze speelt Willemien op een tafel-citer en op gitaar. Ook zal ze gedichten voordragen en wordt er samen met de deelnemers kerstliedjes gezongen.

Na de pauze is Willemien de verhalenverteller.

Deze soos wordt eens per drie weken georganiseerd. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:

Jannie Slotboom 0578-641134 of Willy Loonstra 0578-641460