Leiders en trainers van SV Vaassen hebben deelgenomen aan de training: positief coachen. De training is gegeven door Gert Bloemendal die deze training namens de KNVB verzorgt.

De training bestond uit 3 avonden waarin de trainers en leiders op een interactieve manier aan het werk zijn gezet door Gert. Leidraad was de leerstof 4 inzichten over het trainerschap.

De 4 inzichten zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind- interactieonderzoek die is uitgevoerd in samenwerking met o.a de Haagse Hogeschool en Windesheim in Zwolle.

De hoofdvraag van dit onderzoek was: “wat zijn de succesfactoren in het gedrag van trainers en coaches bij het creëren van een plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat?”.

Het waren 3 super interessante avonden waarbij veel kennis is opgedaan en uitgewisseld