Koekoek ontvangt Keurmerk SuperSpetters

door | okt 7, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Afgelopen week mocht De Koekoek weer een keurmerk in ontvangst nemen. Was het kortgeleden het Keurmerk Veilig & Schoon dat door de accommodatie werd behaald. Dit keer is gaat het om het Keurmerk SuperSpetters. SuperSpetters is de naam van de zwemlesmethode die door de KNZB is ontwikkeld en die naast het meer bekende ZwemABC ook bij De Koekoek wordt aangeboden.

De KNZB vindt de kwaliteit van de zwemles erg belangrijk. Om te zorgen dat de methode op de juiste wijze wordt gegeven en nagestreefd binnen iedere zwemlesorganisatie, wordt iedere organisatie jaarlijks getoetst. Eén keer per jaar kom er een Controleur SuperSpetters bij De Koekoek op bezoek om de zwemlessen te bekijken. De Controleur heeft ook dit jaar weer gecheckt of de richtlijjnen en kernwaarden van SuperSpetters worden nageleefd. Hierbij wordt gekeken naar de communicatie met de ouders, de inhoud van de lessen, de bevoegdheid van de lesgevers en of zij in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), de groepsgrootte en of er gewerkt wordt met materialen. Gelukkig is gebleken dat De Koekoek voldoende scoort en worden de zwemlessen dus geheel volgens de methode van de KNZB gegeven. De Koekoek behoudt dus voor het komende jaar de licentierechten om volgens de methode SuperSpetters zwemles te geven.

Wat is SuperSpetters?
SuperSpetters is de zwemles methode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact. Ook ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject. Kinderen vanaf 4 of 5 jaar krijgen in kleine groepjes zwemles van gediplomeerde lesgevers welke in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Wanneer een kind anderhalf uur per week zwemles heeft, kan het al in 10 maanden het KNZB zwemdiploma behalen en zwemvaardig (Vergelijkbaar met zwemdiploma C) zijn.
Meer informatie is te vinden op de website van De Koekoek (www.dekoekoek.nl) of te verkrijgen bij de receptie (tel. 0578-576122).

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: