Als gemeente willen we iedereen een schone, veilige, aantrekkelijke en toegankelijke openbare ruimte bieden. Het is namelijk een ruimte waarin we leven, wonen en werken en dagelijks gebruik van maken. Als u wandelt, wilt u geen losse stoeptegels zien of hondenpoep op de straat. Als fietser wilt u veilig en comfortabel gebruik maken van de weg. U wilt een goed onderhouden omgeving zien en samen met onze partners Axent Groen en Circulus-Berkel zetten we ons hiervoor in. Via het inwonerspanel Epe Spreekt hebben wij een belevingsonderzoek gehouden naar de kwaliteit van het onderhoud van onze openbare ruimte. Van de 1.614 leden van Epe Spreekt hebben 1.013 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld en hierdoor is het onderzoek betrouwbaar en representatief.

Beoordeling woonomgeving
De deelnemers aan het onderzoek beoordelen het onderhoud van de openbare ruimte in hun woonomgeving in het algemeen met een 6,4. De woonomgeving zelf waarderen zij met een 6,8 en hun buurt met een 7,5. Het onderhoud in onze gemeente wordt het hoogst gewaardeerd in de dorpscentra van Epe (7,3), Oene (7,3) en Emst (7,2). Opvallend positief zijn de respondenten over het onderhoud aan de begraafplaatsen (8) en de toepassing van natuurvriendelijk groen (8).

Aantal onderwerpen vragen om aandacht
Uit het belevingsonderzoek komen ook een aantal onderwerpen naar voren die onze aandacht vragen. Zo valt op dat:

• 42% van de deelnemers belemmeringen ervaart als er te voet gebruik wordt gemaakt van de trottoirs/ voetpaden in de buurt.
• 40% heeft ervaren dat plassen regenwater (te) lang tijdens en na een regenbui blijven liggen.
• 31% heeft in het afgelopen jaar een melding en/of klacht ingediend en maar 53% heeft hiervan tijdig een melding terug gekregen. Deze deelnemers aan het onderzoek beoordelen de inhoudelijke behandeling van hun klacht met een 5,3. De uiteindelijke afhandeling gemiddeld met een 5.2.
• 37% meldt dat zij behoefte hebben aan (nog) een openbare toiletvoorziening in hun dorp.

Met deze aandachtspunten gaan we dit jaar hard aan de slag om de kwaliteit te verbeteren.

Wat doet de gemeente met de resultaten?
“Vanuit ons, de gemeenteraad en andere partners was er de behoefte om de kwaliteit, beleving en beheer van onze openbare ruimte te evalueren. Welke zaken gaan goed en wat heeft onze aandacht nodig. De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de ontwikkeling van ons beleid. Voor de gemeenteraad is het onderhoud openbare ruimte ook een belangrijk thema en onderdeel van de raadsagenda. De raadsleden gaan hier ook mee aan de slag. Het doel is om samen te komen tot een schone, veilige, toegankelijke en aantrekkelijke openbare ruimte.” aldus wethouder Robert Scholten, portefeuillehouder Ruimte.