Vanaf 15 december 2019 is het hinderen van hulpverleners strafbaar gesteld.

Regelmatig worden hulpverleners gestoord door omstanders die een foto van dichtbij willen maken, toch door de opgezette afzetting heenlopen of op een andere manier hun werk hinderen.

Sinds 15 december 2019 is dit een strafbaar feit geworden. Artikel 426 ter Wetboek van Strafrecht; “Hij die wederrechtelijk een hulpverlener gedurende de uitoefening van zijn beroep in zijn vrijheid van beweging belemmert of met een of met anderen zich aan hem tegen zijn uitdrukkelijk verklaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 3 maanden of geldboete van de derde categorie.”