Het is nu onderhand een traditie. Burendag vieren op de parkeerplaats van de Spar in Emst. In samenwerking met de speeltuinvereniging, de Spar, het Emster Belang en Koppel-Swoe werd er een bijeenkomst georganiseerd op burendag, en in Emst was dat op de vrijdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Dit jaar op 21 september.

Tijdens deze bijeenkomst werd bekend gemaakt wie de beste buur van Emst is. In de weken voor burendag konden dorpsgenoten bij de Spar een kaartje invullen en daarop vermelden wie zij als beste buur van Emst zagen. Ui t de verschillende nominaties werden drie beste buren gekozen. Dit waren Adriaan Lammers, Ineke en Jan Kloosterboer en Mirjam Kraaijenhof. Om verschillende redenen waren zij door buren opgegeven voor beste buur. Zij ontvingen allen een boeket bloemen die gesponsord waren door de Anemoon uit Emst.

Alle dorpsgenoten waren van harte welkom voor een kopje koffie of thee, iets lekkers erbij of een broodje hamburger. Voor de jeugd was er een glaasje ranja en een springkussen. Op de parkeerplaats van de Spar waren bankjes neergezet zodat iedereen bij elkaar kon zitten en onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar kon bijpraten.

De dames Gorter en Lammers van het Emster Belang stonden bij een sta tafel met daarop een grote pot snoep. Iedereen mocht raden hoeveel snoepjes er in deze pot zaten. Als je het aantal juist had dan kreeg je de pot met snoep mee naar huis. Ondertussen konden de dames met Emstenaren in gesprek gaan over het wonen in Emst. Rik Brummel was de gelukkige Emstenaar die met de pot snoep naar huis mocht.

De hamburgers waren gesponsord door Slagerij ter Weele en de koffie, thee en limonade door de Spar.
Mocht je er volgend jaar bij willen zijn? Zet dan in je agenda vrijdag 27 september 2019.