De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Aanschaf camerasystemen acht basisscholen gemeente Epe (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten acht camera systemen aan te schaffen ter bescherming van schoolgebouwen. De camera’s zijn een extra instrument ter bestrijding van vandalisme en inbraak. Onderdeel van de inzet is het ondertekenen van een model-protocol door schoolbesturen waarin de regels voor gebruik zijn vastgelegd, conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegeven hieraan verbindt.

Klik hier voor meer informatie.

Ruimte en wonen
Ongegrondverklaring en nietontvankelijkverklaring bezwaarschriften tegen een verleende omgevingsvergunning (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een aantal bezwaarschriften tegen een verleende omgevingsvergunning voor het project ‘plaatsen van een telecommunicatiemast’ ongegrond te verklaren. Ook heeft het college besloten om twee bezwaarschriften nietontvankelijk te verklaren. Het bestreden besluit wordt in stand gelaten, onder nadere motivering van dat besluit (Westendorperheideweg te Emst).

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend