Door Henk Boeve

Dorpshuis de Hezebrink in Emst heeft afgelopen week afscheid genomen van twee kanjers van bestuursleden. Gerrit Kloezeman (81 jaar) en Bé Brummel (75 jaar) stoppen ermee. Niet zo vreemd eigenlijk. Kloezeman heeft vanaf 1978, dus maar liefst 40 jaar, in het bestuur gezeten als penningmeester en Brummel vanaf 1982, 36 jaar dus, met allerlei taken in zijn portefeuille.

Wat een voorbeeldige bestuurders waren deze heren. Brummel was iemand van weinig woorden in het bestuur, maar wat hij zei was altijd met veel inhoud. In één zin kon hij veel zeggen. Kloezeman daar en tegen deed vaker zijn mondje open. Maar altijd wel met de beste bedoeling.

Beide heren waren eigenlijk van plan om veel eerder te stoppen, maar dat lieten de andere bestuursleden van de Hezebrink niet toe. Afgesproken is destijds dat als de vernieuwde Hezebrink klaar zou zijn, dat ze er dan mee mochten stoppen. Al met al heeft dat echter vele jaren geduurd. En nu is de Hezebrink klaar. Onlangs is de opening geweest en nu is het tijdstip aangebroken dat de heren er een punt achter zetten.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering was het dan zover. In zijn toespraak noemde voorzitter Gert Buitenhuis een drietal belangrijke punten van beide heren. “Ze hebben hart voor de Hezebrink, ze zijn betrouwbaar en ze hebben een enorm doorzettingsvermogen”.

Je moest dan bij beide heren niet iets negatiefs over de Hezebrink zeggen, want daar konden ze niet tegen. En over betrouwbaar te spreken heb ik het niet één keer meegemaakt dat ze een afspraak niet nakwamen. Denk dan ook dat wij als Hezebrink trots mogen zijn dat we Kloezeman en Brummel in het bestuur hadden, maar eigenlijk mag heel Emst daar blij mee zijn, want er staat nu wel een prachtig gebouw, mede te danken aan de inzet van beide heren, zegt Buitenhuis.

Een afscheidscadeau kregen beide heren niet tijdens de Algemene Ledenvergadering. Wel hun dames, want zij kregen een prachtig boeket bloemen. Er komt nog wel een cadeau, maar dat zal op een later tijdstip op een informele manier plaats vinden.