Gemeente Epe wil haar jongere inwoners graag in de gemeente houden. Betaalbaar wonen is dan een voorwaarde. Een Starterslening geeft jongeren een steuntje in de rug bij de aankoop van hun eerste woning.

Zo werkt de Starterslening

De gemeente Epe heeft op dit moment 25 Startersleningen beschikbaar voor degenen die hier voor het eerst een woning willen kopen. De Starterslening is een steuntje in de rug voor starters op de koopwoningmarkt.

Een Starterslening vraag je aan bij de gemeente

Als u aan de voorwaarden voldoet dan kunt u de starterslening online aanvragen. Bij akkoord ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u een starterslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aan kunt vragen. SVn beoordeelt uw financiële situatie en berekent de definitieve hoogte van uw starterslening.

De Starterslening is een aanvullende lening

De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening maakt het net iets makkelijker om een eerste koopwoning te kopen

Voorwaarden voor een Starterslening zijn o.a.:

  • de aanvrager mag niet ouder zijn dan 35 jaar
  • de verwervingskosten van de koopwoning bedragen maximaal € 225.000,-; de verwervingskosten bestaan uit de koopsom van de woning vermeerderd met eventuele verbeterkosten/meerwerk tot een bedrag van maximaal € 10.000,-
  • De Starterslening bedraagt maximaal 10% van de verwervingskosten en bedraagt maximaal € 20.000,-
  • Op het moment dat er geen budget meer is, worden er geen leningen meer verstrekt.

 

Op www.svn.nl staan alle voorwaarden en rekenvoorbeelden.

Aanvragen