Het programma Verzilver uw Dak biedt ondernemers met een grootverbruikersaansluiting (> 3x80A) de kans om makkelijk en kosteloos advies te krijgen over de mogelijkheden rondom zonne-energie. Ook ondernemers die reeds een SDE+ subsidie hebben aangevraagd, kunnen profiteren van dit programma.

Zonnig voordeel
Energie besparen levert winst op, voor het milieu én voor ondernemers. Er zijn veel gunstige subsidies en regelingen die het plaatsen van zonnepanelen financieel aantrekkelijk maken. Daarnaast wordt er direct bespaart op de energierekening. Het programma Verzilver uw Dak ondersteunt ondernemers hier kosteloos in. De provincie werkt hierbij samen met de Taskforce Zonne-energie en een extern advies bureau. Zij helpen ondernemers met bijvoorbeeld het in kaart brengen van mogelijke subsidies voor de onderneming of het berekenen van de exploitatiebegroting.

Het afgelopen jaar is het aantal zonnepanelen bij ondernemers in Epe toegenomen. “We zien echter ook dat een groot deel van de daken nog onbenut is, en die kansen willen we ook graag benutten’ aldus Anne ten Brummelhuis van de Taskforce Zonne-energie. ‘In het najaar kunnen bedrijven weer een SDE+ subsidie aanvragen en het zou mooi zijn wanneer zoveel mogelijk bedrijven deze mooie kans aangrijpen.”

Voucherregeling Groeiversneller Zon
Naast het programma Verzilver uw Dak, waarbij de mogelijkheden voor zonnepanelen in kaart worden gebracht, lanceert de provincie Gelderland ook de voucherregeling Groeiversneller Zon voor bedrijven die al een stap verder zijn en reeds een SDE+ subsidie hebben of binnenkort gaan aanvragen. Met de regeling kan financieel of technisch advies ingehuurd worden. Hiermee krijgt de ondernemer maximaal 50% van het totaalbedrag voor minimaal €1.000,- en maximaal €5.000.

Ontbijtsessie zonnepanelen
De SDE+ subsidie kan twee keer per jaar aangevraagd worden. De tweede ronde is in het najaar van 2019. Wilt u meer weten of de mogelijkheden voor zon of de SDE+ subsidie bij uw onderneming? Het is mogelijk om op 3 september meer informatie te verkrijgen tijdens de Ontbijtsessie Zonnepanelen. Ondernemers zijn van 08:00 – 09:30 welkom op het gemeentehuis van Epe, inloop vanaf 07:30.

Iets voor u?
Aanmelden voor het Verzilver uw Dak programma kan via Evelien Hennekens (Taskforce Zonne-energie). Meer informatie kunt u vinden bij de omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Bron: Gemeente Epe