“Een groot compliment aan kinderopvang en scholen”, zo begint Visser zijn terugblik op de afgelopen periode.

Sinds 11 mei waren de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs deels weer open. Inmiddels bereiden ze zich voor op volledige opening vanaf 8 juni. Het voortgezet (speciaal) onderwijs opent vanaf 2 juni. Alles onder voorwaarden en alles onder het voorbehoud ‘zolang het goed gaat’. Wethouder Erik Visser kijkt terug en vooruit. “Een groot compliment aan de kinderopvang en de scholen”, zo begint Visser zijn terugblik op de afgelopen periode. “Ze hebben alles in het werk gesteld om de best mogelijke omstandigheden te scheppen voor de kinderen. En dat ook nog eens in heel korte tijd. Daarvoor was veel flexibiliteit nodig.”

Ouders en kinderen

Vissers compliment strekt zich ook uit tot de ouders. “Zij moesten hun kinderen nog meer dan anders begeleiden. Ze waren echt onmisbaar voor het onderwijs.” De scholen en kinderopvang hielden aldoor contact met de ouders. Daardoor waren ook zij goed voorbereid op de heropening. “De ouders houden zich goed aan de regels: 1,5 meter afstand, buiten het schoolplein blijven en zo snel mogelijk weer naar huis.” De meeste kinderen zijn blij. Eindelijk komen ze weer bij elkaar en zien ze de leerkrachten en medewerkers weer in levende lijve. De wethouder hoort dat sommige kinderen het onderwijs thuis juist fijn vonden. “Daar konden ze meer in hun eigen tempo werken of hadden ze minder afleiding.”

Stroomversnelling

De landelijke protocollen vormden een goede basis om op voort te bouwen. “Voor de uitvoering ervan moeten scholen en opvang maatwerk leveren. Ze moeten namelijk rekening houden met hun eigen gebouw, de omgeving en het aantal kinderen”, vertelt de wethouder. Kinderen in het gewone basisonderwijs volgden sinds 11 mei de helft van de lessen op school. De andere helft van de tijd werkten ze de lessen thuis uit. Visser: “Scholen hebben veel tijd en moeite gestoken in het onderwijs op afstand. Het digitale onderwijs is echt in een stroomversnelling geraakt.”

Intensief contact

De gemeente onderhoudt intensief contact met de kinderopvang en scholen. “We horen graag of we kunnen helpen als er problemen zijn. Ook krijgen we veel vragen, bijvoorbeeld over de noodopvang voor kinderen.” Die noodopvang heeft de gemeente gecoördineerd. “Ook hebben we laptops geregeld voor kinderen die thuis geen computer hadden. Met één kind kon de school geen contact krijgen. Voor dat kind en de ouders kon onze leerplichtambtenaar veel betekenen. Nu kijken we met de scholen of er kinderen met een leerachterstand zijn en wat we voor hen kunnen doen.”

Toekomst

Visser werpt de blik verder vooruit op de anderhalvemetersamenleving. “In het basisonderwijs en de kinderopvang hoeven de kinderen onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Op de basisscholen geldt die afstand wél tussen kind en leerkracht. Hoe jonger het kind, hoe lastiger dat is. Daarom hoeft die 1,5 meter niet op de kinderopvang.” Het voortgezet onderwijs in de gemeente Epe bereidt zich voor op heropening vanaf 2 juni. Daarvoor geldt die 1,5 meter ook. Ook voor dit onderwijs komt er een protocol. “Tot dusver gaat het goed in onze gemeente. Er is nog steeds werk aan de winkel, maar deze klus gaan we samen klaren”, zo sluit de wethouder af.