Wethouder Robert Scholten heeft in de raadsvergadering van donderdag 18 februari 2021 zijn ontslag aangeboden. Hieronder vindt u zijn verklaring die hij heeft afgelegd:

 

“Zoals ik u net uitgelegd heb, zult u begrijpen dat het interpellatiedebat en alles eromheen me heel veel gedaan heeft. Het gaat nu niet meer om de inhoud, over beleid of proces, maar om mij als persoon. Ik sta hier als wethouder, wil het beste doen voor de gemeente en haar inwoners. Ik merk dat het op dit moment niet meer op deze manier kan omdat er kennelijk regie is om mij persoonlijk te beschadigen. Ik zie dat bijvoorbeeld aan dat er herhaaldelijk wordt ingezoomd op vermeend liegen. Dat er ineens een kort gesneden videofragment van 8 maanden oud gepubliceerd wordt over het wissen van What’s appberichten. Ik merk dat aan een bericht van iemand die zegt dat hij benaderd is om mee te werken aan mijn ‘ondergang’, maar zich niet daarvoor leent. Ik hoor zelfs dat er een raadslid is die bewoners actief benadert om mee te werken aan negatieve pers omdat dat nu zo goed uitkomt. Ik zie dat er geframed wordt in de pers rondom vermeend liegen, verschillende zaken worden erbij gehaald. Het verhaal is niet compleet. Ik ontkom niet aan de indruk dat er politieke spelletjes gespeeld worden, waar ik geen invloed op heb. Deze situatie straalt niet alleen af op mij, maar ook op de gemeenteraad, het college en de organisatie.

Die opmerking van mij voorafgaand aan een commissievergadering had ik nooit zo moeten maken. Het is dom van me geweest. Ik heb nooit de bedoeling gehad om de Wet Openbaarheid Bestuur te omzeilen of iets achter te houden dat volgens de WOB openbaar dient te zijn. Uiteraard heb ik ook niemand daartoe aangemoedigd. Ik heb de schijn tegen. En ja, het college heeft samen met de gemeentesecretaris een WhatsApp-groep voor huishoudelijke mededelingen en vragen, maar niet over zaken die bestuurlijke besluitvorming betreffen. En daar gaat het in de WOB over: openbaarheid van informatie over bestuurlijke aangelegenheden, niet over huishoudelijke mededelingen. Deze domheid is helaas een eigen leven gaan leiden en heeft het imago van de gemeente Epe geschaad. Dat spijt mij zeer.

Ik constateer dat er een vertroebeling is ontstaan in de verhouding tussen mij en de raad. Ik had verwacht de gelegenheid te krijgen om recht te zetten wat verkeerd is overgekomen. Dat er met een open blik naar gekeken zou worden. Een fout maken is menselijk, ik heb mijn excuses aangeboden. Maar worden die wel aanvaard, worden die wel geaccepteerd? Nog voordat verantwoording is afgelegd, circuleert er al een motie van afkeuring van een aantal partijen. Ik ben publiekelijk al veroordeeld en de rode kaart is in de krant van gisteren aangekondigd.

Ik betreur het dat de hele discussie over mijn persoon een schaduw werpt over de goede dingen die we doen. En daar moet het over gaan. Het debat moet niet gaan over de persoon, maar over de inhoud. Zeker in deze vreselijke crisistijd moeten we met elkaar zorgen dat we er goed doorheen komen, de samenleving dienen en helpen. En niet bezig zijn met dit soort vreselijke afrekenspelletjes die alleen maar verliezers kent. Dit gegeven belemmert mij in mijn functioneren en daardoor kan ik niet meer doen waar ik voor sta, waarvoor ik deze functie heb aanvaard. De gemeente dienen en werken aan een mooie gemeente Epe en de zaken die we willen bereiken. Vandaar dat het beter is dat ik mijn functie neerleg, zodat de discussie niet meer over mij gaat. Ik zou de gemeente kunnen schaden door vast te willen blijven houden aan mijn positie. Ik dien de gemeente daar niet mee.

Ik heb niet gelogen, het is een vergissing geweest, en ik heb niet de wet overtreden. Ik kan in ieder geval iedereen recht in de ogen kijken.

Tot slot: met pijn in mijn hart, maar het goede voor ogen voor deze gemeente, bied ik mijn ontslag aan aan de voorzitter van de raad.“

Robert Scholten was namens Nieuwe Lijn wethouder sinds 2014, met vanaf 2018 de portefeuilles Ruimte (ontwikkeling, beheer: grijs en groen, verkeer en vervoer), Wonen, Financiën en belastingen en Sport (inclusief sportaccommodaties).