In het voorjaar van 2019 deed de gemeente een oproep aan inwoners en initiatiefnemers om met ideeën te komen voor de dag recreatieve voorziening bij het Hertenkamp (en naastgelegen bergingsvijver) in Epe. Drie initiatiefnemers hebben hun ideeën verwerkt in een ontwikkelplan en deze ingediend bij de gemeente Epe. De plannen geven een beeld van hoe de omgeving van het Hertenkamp en de bergingsvijver er in de toekomst uit kan zien. Meerdere ideeën van de bewoners en inbreng vanuit de klankbordgroep (met daarin een vertegenwoordiging van direct omwonenden Hertenkamp, Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, Stichting Promotie Gemeente Epe, Fietsersbond Epe, Vereniging Ons Mooi Epe) hebben een plek gekregen in de ingediende plannen voor deze locatie.

We leggen deze drie plannen nu graag aan u voor!

Welk plan spreekt u aan en waarom?

Bekijk de plannen:

Welk plan heeft uw voorkeur? Geef uw reactie

Via bovenstaande blauwe button gaat u naar de reactiepagina. Hier kunt u  in het opmerkingenveld  tot en met maandag 2 maart  2020  aangeven wat u van de plannen vindt. U kunt uw reactie typen in een open opmerkingenveld. We vragen u om hierin zo duidelijk mogelijk aan te geven welk plan uw voorkeur heeft en vooral ook waarom. Misschien spreekt een combinatie van de plannen u aan. Ook dit kunt u dan aangeven in het opmerkingenveld.

Kortom: u kunt een open reactie geven op de plannen, maar altijd met een heldere uitleg erbij.

Wat wordt er met uw reactie gedaan?

We vragen uw reactie op de plannen om u als inwoner en/of organisatie hierover te raadplegen (trede 2 inwonerparticipatie). Dat betekent dat we als gemeente graag uw mening horen en dat we hier in het vervolgtraject zoveel mogelijk rekening mee houden.

Na 2 maart wordt er een notitie gemaakt die naar het college van B&W gaat. De binnengekomen reacties worden aan deze notitie toegevoegd. In deze notitie staan verder de uitkomsten van de toetsing van de plannen aan het beleid van de gemeente en aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast zit er bij deze notitie een beschrijving van het advies van de eerdergenoemde klankbordgroep (trede 3 inwonerparticipatie).

Op basis van al deze informatie neemt het college van B&W dit voorjaar een besluit met welke initiatiefnemer vervolggesprekken worden gevoerd om te komen tot een concreet en uitvoerbaar plan.