De donkere dagen van de herfst en winter staan voor de deur. De kans op misdaad neemt dan toe. Gelukkig kun je met de juiste maatregelen zelf veel ellende voorkomen. Vandaag is de Week van de veiligheid begonnen. De gemeente Epe doet hier ook aan mee.

Kernwaarde

Burgemeester Tom Horn benadrukt dat veiligheid een kernwaarde is in de samenleving: “Iedere inwoner, ondernemer en bezoeker moet zich veilig kunnen voelen. Op straat, thuis, in de winkel, op de werkvloer en in onze prachtige natuur.”

Weerbaarheid

De Week van de veiligheid staat dit jaar in het teken van weerbaarheid. Burgemeester Horn: “Inwoners en ondernemers kunnen zelf veel doen om misdaad te voorkómen en hun weerbaarheid ertegen te vergroten. Daarvoor delen we deze week graag een aantal tips. Dat doen we via onze sociale media en website. Die tips gaan over heling en diefstal, woninginbraak, brandveiligheid en computermisdaad.”

Verschuiving

De burgemeester zag door de coronacrisis een verschuiving optreden in het type criminaliteit. “Er zijn minder woninginbraken, maar er is juist meer online criminaliteit zoals fraude en phishing.”

Samen

De gemeente Epe zet zich in voor een veilige samenleving. “We werken daarvoor nauw samen met de gebiedsregisseurs, politie, brandweer en het openbaar ministerie. En zéker ook met de inwoners en ondernemers”, merkt burgemeester Horn op.

Voorbeeld

Hij geeft hiervan een praktijkvoorbeeld: “De reeks autobranden tijdens het voorjaar en de zomer zorgden voor een gevoel van onveiligheid in de betrokken wijken. Daarom hebben we een wijkavond georganiseerd om ervaringen te delen en te bespreken hoe we de veiligheid kunnen verbeteren. Dat heeft geleid tot een aantal concrete oplossingen. Die voeren we nu zo snel mogelijk uit.”

Melden en vertellen

De burgemeester voegt daar nog aan toe: “Inwoners zijn de belangrijkste ogen en oren in de wijk. Zij kunnen melding doen van verdachte situaties en ons vertellen wat nodig is om te zorgen voor meer veiligheid.” Hij doet daarom een dringende oproep: “Meld en vertel wat je ziet en blijf dat vooral doen.”

Tips en informatie

De Week van de veiligheid duurt tot en met zondag 11 oktober. Zie voor tips en informatie voor veiligheid in en om het huis  www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.  Wilt u weten waar u misdaad kunt melden? Kijk dan op  www.epe.nl/bijwiekanikterecht.