Bron: Veluwe Nieuws

De Provincie Gelderland plaatst vijftig waarschuwingsborden langs provinciale wegen in het bijzonder op de Veluwe. De borden waarschuwen om geen etenswaren in de natuur achter te laten.

Het gaat dan vooral om varkensvlees, bijvoorbeeld een plakje ham op de boterham.
Meegebrachte etensresten uit risicolanden zoals Roemenië kunnen mogelijk een besmettingshaard zijn voor de Afrikaanse varkenspest.

De borden zijn hetzelfde als Rijkswaterstaat plaatst langs de rijkswegen. Provincie Gelderland heeft het plaatsen van de borden afgestemd met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Provincies en Rijk werken nauw samen.

In België is Afrikaanse varkenspest (AVP) onder wilde zwijnen ontdekt. De virusziekte is zeer besmettelijk en vaak dodelijk voor varkens en wilde zwijnen. Een uitbraak kan ernstige gevolgen hebben, omdat er nog geen behandeling of vaccin tegen bestaat. In Nederland zijn geen besmette wilde zwijnen aangetroffen.

Voor mensen is het virus ongevaarlijk.
Meer informatie over de Afrikaanse Varkenspest is te vinden op de website van www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierziekten/afrikaanse-varkenspest