Vuurwerk afsteken met Oud en Nieuw. Leuk! Vanuit de gemeente Epe wordt hierover de volgende informatie verspreid.

Op de volgende tijden mag je vuurwerk en carbid mag afsteken.

Afsteektijd vuurwerk
Tijdens de aankomende jaarwisseling op 31 december (oudejaarsdag) mag vuurwerk pas vanaf 18:00 uur worden afgestoken. De eindtijd van het afsteken loopt tot 1 januari 2019 om 02:00 uur. Politie, gemeentelijke BOA ’s en particuliere beveiligers zien toe
op naleving van de afsteektijden.

Afsteektijd carbid schieten
Carbid schieten in Epe is alleen toegestaan tijdens de jaarwisseling van 31 december 2018 tussen 10:00 uur en 02:00 uur ’s nachts (1 januari 2019). Daar is geen ontheffing of vergunning voor nodig. Politie, gemeentelijke BOA ’s en particuliere beveiligers zien toe op naleving van de afsteektijden. Ook gelden er een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden, net als vorig jaar:
• Carbid schieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom, met uitzondering van stiltegebieden. Er mag dus geen carbid worden geschoten binnen de bebouwde kom en in stiltegebieden.
•  De inhoud van een melkbus of opslagvat mag maximaal 30 liter zijn.
Het gebruik van een bus deksel is verboden.
Schieten mag alleen in aanwezigheid van meerderjarigen.

Ook voor wat betreft de afstand zijn er regels:
Binnen een straal van 100 meter mogen maximaal twee schutters tegelijk schieten.
Houd tenminste 500 meter afstand van verzorgingscentra en vogelbeschermingsgebieden.
Houd minimaal 250 meter afstand van woningen, verblijfsgebouwen en dierenpensions.
Houd minimaal 75 meter schootveld (= vrije schietrichting).

Wees voorbereid
Maak je brievenbus goed dicht en zet afvalcontainers in de schuur of doe ze op slot. Of zet containers ook zo kort mogelijk aan de weg en zorg dat ze niet te vol zitten. Leg blusmateriaal alvast klaar. Denk hierbij aan blusdekens en een brandblusser. Je auto kun je tijdens de jaarwisseling het beste binnen of op een afgesloten terrein zetten.

bron: Gemeente Epe