foto:
Burgemeester Tom Horn (rechts) ondertekent de bevestiging van de gunning van de aanbesteding aan Marku Bouw BV. Dit onder toeziend oog van dhr. Koen Knufing (links), directeur van Marku Bouw BV.

De aanbestedingsprocedure voor de verbouwing van het gemeentehuis in Epe is afgerond.
Aannemer Marku Bouw BV uit Lichtenvoorde gaat de verbouwing van het gemeentehuis uitvoeren.

De komende weken bereiden de gemeente en de aannemer de start van de verbouwing verder voor. Het streven is om eind augustus met de verbouwing te beginnen.

Dienstverlening blijft op peil

Burgemeester Tom Horn: “Het belangrijkste is uiteraard dat de dienstverlening gedurende de verbouwing van het gemeentehuis op peil blijft. Daar gaan we met elkaar voor zorgen. Het gemeentehuis wordt in verschillende fasen verbouwd. Op die manier blijft het gemeentehuis beschikbaar voor de dienstverlening naar onze inwoners.”

“Door de maatregelen rondom de coronacrisis werken bijna alle medewerkers van de gemeente op dit moment vanuit huis. We gaan de komende weken samen met de aannemer bekijken hoe we hier tijdens de verbouwing mee omgaan. Het voormalige ABN AMRO-gebouw aan de Hoofdstraat in Epe kan door ons worden gebruikt als uitwijkmogelijkheid voor werk- of overlegplekken voor onze medewerkers.”

Gemeentehuis toe aan grootschalig onderhoud en modernisering

Het gemeentehuis van Epe is ruim 48 jaar in gebruik en toe aan grootschalig onderhoud en modernisering. De verbouwing is noodzakelijk om het gebouw aan het Marktplein klaar te maken voor de toekomst. Er wordt een duurzaam gebouw gerealiseerd dat past bij de toekomstgerichte manier van werken.

Die manier van werken is de laatste decennia erg veranderd door bijv. de digitalisering en het mobiele werken (laptops/smartphones). Ook de komende jaren blijft de manier van werken volop in ontwikkeling. Binnen de gemeente Epe wordt er bijv. steeds meer in processen en projecten gewerkt, in plaats van in een afdelingsstructuur. Dat vraagt om een andere werkomgeving. Ook wordt participatie met inwoners, bedrijven en organisaties steeds belangrijker (o.a. met de komst van de Omgevingswet in 2022). Het ontwerp is daarom een transparant en open gebouw, waarbij meer ruimte wordt gecreëerd om samen met inwoners, ondernemers en organisaties te kunnen werken aan de toekomst van onze gemeente.

Hoe ziet het ontwerp eruit?

Aan de buitenkant van het gemeentehuis verandert er op het oog niet veel. Binnen wordt de huidige Publiekswinkel verplaatst naar de begane grond. Bij binnenkomst is de ontvangstbalie straks aan de linkerzijde. De trouwzaal wordt verplaatst naar de voorkant van het gemeentehuis, waar nu de Publiekswinkel zit. Deze ruimte wordt zo ingericht dat hij ook voor andere bijeenkomsten te gebruiken is. Ook wordt er een ‘projectenruimte’ gemaakt, waar samen met inwoners en organisaties aan plannen gewerkt kan worden.

De plek van de oude brandweerkazerne wordt bij de binnenkant van het gemeentehuis betrokken. Hier worden werkplekken gemaakt voor medewerkers van de gemeente. Ook alle andere werkplekken en ruimten in het gemeentehuis worden aangepakt. Alleen de raadszaal en het achterste deel (de gehele ‘nieuwbouw’) van het gemeentehuis zitten niet in de verbouwingsplannen. Het uitgangspunt bij de verbouwing is dat er zoveel mogelijk karakteristieke elementen van het bestaande gebouw behouden blijven, zoals de houten wanden en de trappen.

Medewerkers van de gemeente zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp. Ook minder valide inwoners van de gemeente (een slechtziend persoon en een rolstoelgebruiker) zijn tijdens een rondgang door het gemeentehuis om advies gevraagd over de toegankelijkheid van het gebouw.

Duurzaam gemeentehuis

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland voldoen aan energielabel C. Bij de verbouwing worden maatregelen meegenomen op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld het plaatsen van extra zonnepanelen en het aanpassen van de verlichting, om aan deze eis te voldoen. Na de verbouwing is de verwachting dat het gemeentehuis energielabel A krijgt. In 2009 had het gemeentehuis nog energielabel G. De afgelopen jaren zijn er al diverse maatregelen uitgevoerd om het gebouw te verduurzamen: er zijn zonnepanelen en er is een warmtepomp geplaatst en beglazing is vervangen.

Hoe lang duurt de verbouwing?

Tijdens de verbouwing blijft het gemeentehuis open. De planning is dat de verbouwing in de zomer van 2021 klaar is.