Het straatwerk in de Dorpsstraat in Vaassen aan de kant van Heiwegen Mode zit er weer in. Het oponthoud voor verkeer op het gedeelte tussen de Stationsstraat en Kosterstraat is nu bijna voorbij. Alleen tijdens de asfaltwerkzaamheden moet de weg nog een keer worden afgesloten.

Maandag 27 januari start aannemer Schagen met de volgende fase. Zij voeren dan werkzaamheden uit aan de Dorpsstraat tussen de Oude Apeldoornseweg en de Stationsstraat. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, wordt de weg voor de helft afgezet.

De weg wordt als éénrichtingsverkeer ingesteld, waarbij verkeer richting het centrum mogelijk blijft. Ook in de volgende fasen werkt de aannemer op deze manier. De verwachting is dat deze fase ongeveer drie weken duurt (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Naast deze werkzaamheden, wordt doorgegaan met het vervangen van huis- en kolkaansluitingen langs de Apeldoornseweg. Deze werkzaamheden voert de aannemer uit in kleinschalige afzettingen, zodat het verkeer hier weinig last van heeft.