Vogelgriep: landelijke ophokplicht en afschermplicht ingesteld

door | dec 14, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Het ministerie van Landbouw een landelijke ophokplicht ingesteld voor pluimvee, omdat er vogelgriep in een eendenbedrijf in Biddinghuizen is geconstateerd.

Het gaat vermoedelijk om de zeer besmettelijke (hoogpathogene) variant H5. De ongeveer zestienduizend vleeseenden werden vrijdag nog geruimd.

Vier pluimveebedrijven die dichtbij liggen (tot drie kilometer) worden onderzocht op vogelgriep. In een zone van tien kilometer rond het eendenbedrijf geldt een vervoersverbod. In die zone liggen 23 pluimveebedrijven.

Vogels

De ophokplicht geldt voor commerciële bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild.

De maatregel moet voorkomen dat andere bedrijven besmet raken. Ook moeten bedrijven extra hygiënemaatregelen nemen.

Sinds de uitbraken van vogelgriep is er al heel wat keren een afscherm- of ophokplicht afgekondigd. Deze verplichting volgt meestal op berichten over de vondst van besmette vogels in de buurt van Nederland, een uitbraak in een buurland of in eigen land.

De ophokplicht geldt meestal alleen voor commercieel gehouden pluimvee.
Voor hobbypluimvee is er bij een uitbraak in eigen land sprake van een afschermplicht. Dat betekent dat het gehouden pluimvee en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels en de uitwerpselen van wilde vogels.In geval van een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep moet een houder van hobbymatig gehouden gevogelte behorende tot de hoenderachtigen (Galliformes), roofvogels (Accipitriformes/Falconiformes) en duiven (Columbidae) het gevogelte ten minste binnen een volière of gebouw brengen en daar houden. Deze ophok- en afschermplicht geldt gedurende een door de overheid afgekondigde periode.

Soms is de situatie zo ernstig dat er een standstill wordt afgekondigd. Hobbykippen moeten in elk geval bij een uitbraak tijdens de standstill binnen hun hok en/of volière blijven. Voor alle andere categorieën hobbymatig gehouden vogels, waaronder watervogels, probeert de houder met andere maatregelen contact met wilde vogels en uitwerpselen van wilde vogels te voorkomen.

Voor hobbymatig gehouden pluimvee en vogels kan, rekening houdend met het dierenwelzijn en op basis van een risico-inschatting, worden besloten de afschermplicht te versoepelen of aan te passen. De afschermplicht is een maatregel die doorgaans tot het eind van de uitbraak van kracht blijft.

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: