Regelmatig ontvangen wij  Landschapsnieuws van Stichting Landschapsbeheer Gelderland  waarin we berichten lezen die we graag delen.

Dit artikel gaat over vleermuizen.

Op een warme zomeravond kunnen we in de tuin genieten van de acrobatische vluchten van vleermuizen.
Het zijn echte insecteneters die soms wel duizend insecten (veel muggen!) per nacht eten.

Vleermuizen zijn een belangrijke schakel in het behoud van natuurlijk evenwicht en het tegengaan van plagen.
Met eenvoudige maatregelen kunnen we erven en tuinen nog geschikter maken voor deze beschermde dieren.
Zorg voor genoeg aanbod van insecten, zoals nachtvlinders, muggen, kevers en (gaas)vliegen.

Zet voedselplanten voor nachtvlinders in uw tuin zoals teunisbloemen en koekoeksbloemen, ook wilde kamperfoelie en meidoorn zijn waardevol.
Variatie in struweelsoorten en geleidelijke overgangen in begroeiing zijn gunstig voor het aanbod van insecten. Ook helpt u insecten met rottend fruit, een rommelhoekje, een composthoop of dode boomstammen.

Een poel of vijver voegt veel toe, het zorgt niet alleen voor insecten maar het is ook een drinkplek voor vleermuizen.
Vleermuizen gebruiken bomen en struiken om zich door middel van echolocatie te kunnen oriënteren. Vleermuizen volgen vooral lijnvormige landschapselementen bij hun vlucht op zoek naar voedsel. Heeft u oude bomen met holtes op uw erf?
Bepaalde vleermuizen gebruiken ze als verblijfplaats voor overdag en de rosse vleermuis overwintert er ook. Een vleermuisvriendelijk erf biedt ook voor vlinders, bijen, vogels, egels en veel andere dieren een geschikte leefomgeving.
Voor meer tips lees het speciale informatieblad https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/