Een korte video impressie van de opening door Burgemeester ven der Hoeve en van de optocht door Vaassen.