Een belangrijk bericht voor inwoners die hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen.

Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Dat heet het Wmo​-abonnementstarief. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt of u deze eigen bijdrage moet betalen. Het abonnementstarief is maximaal € 19,- per maand.

De implementatie van het abonnementstarief heeft bij het  CAK  vertraging opgelopen. Dit heeft tot gevolg dat inwoners met zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, straks meerdere facturen krijgen op eenzelfde moment. Het is nog niet bekend wanneer de problemen bij het  CAK  zijn opgelost.

Meer informatie over het abonnementstarief vindt u op  www.hetcak.nl.

Belangrijk om rekening mee te houden

1. Geld opzij zetten

  • U ontvangt mogelijk de rekeningen van de eerste maanden van dit jaar in één keer. U moet dan dus in één keer meerdere maanden betalen.
  • Bijvoorbeeld: u ontvangt in april de rekening voor januari, februari én maart. Dat is dus 4 x € 19,- = € 76,-. Na april krijgt u weer iedere maand één rekening. Houd hier rekening mee! Bijvoorbeeld door alvast € 19,- voor iedere maand opzij te zetten.

2. In delen betalen

  • Wilt u de rekeningen liever in delen betalen? Neem dan contact op met het  CAK  (telefoon nummer: 0800-1925) zodra u de rekening heeft ontvangen. U kunt dan een gratis betalingsregeling aanvragen.
  • Let op: dit kan pas vanaf het moment dat u de rekeningen voor de eerste maanden van 2020 heeft ontvangen.

3. Eigen bijdrage maximaal € 19,-

In 2020 is de eigen bijdrage Wmo van het  CAK  maximaal € 19,- per maand. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in deze situaties:

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner met wie u samenwoont? En is minstens één van u beiden in 2020 nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ook als u met iemand een gezamenlijk huishouden vormt. Bijvoorbeeld als u samenwoont met een familielid of goede vriend.
  • Heeft u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum? Dan hoeft u de eigen bijdrage ook niet te betalen.
  • Betaalt u al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg? Dan hoeft u de eigen bijdrage Wmo niet te betalen.

Heeft vragen over de Wmo?

Dan kunt u contact opnemen met het Wmo​-loket van de gemeente Epe via het telefoonnummer: 14 0578.