In het najaar van 2020 hebben belangenvereniging Wissels Belang en de gemeente samen gesproken over de verkeerssituatie in Wissel. In dit buitengebied staan diverse woningen en recreatievoorzieningen en dat zorgt met name in het toeristenseizoen voor intensief weggebruik door autoverkeer, maar zeker ook door fietsers en wandelaars. Om ervoor te zorgen dat het een fijne plek blijft om te wonen en te recreëren, wordt er samen met de bewoners een verkeersplan opgesteld.

Samen voor een verkeersplan

De gemeente vraagt bewoners uit Wissel mee te denken bij het maken van het verkeers(circulatie)plan. Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties worden uitgenodigd voor een tweetal bewonersavonden. Iedereen in Wissel en omstreken ontvangt hiervoor een brief. De eerste avond vindt plaats op 23 maart. Ook wordt er een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze groep raadplegen wij bij de ontwikkeling van het plan. Zo hoopt de gemeente, samen met de betrokken bewoners te komen tot een gedragen plan, dat de leefbaarheid van Wissel ten goede komt.