Het verkeersdiploma ‘met lof’ was al in de klas aan Sophie Bosman van de Anne de Vries school in Epe en Lotte van Deelen van basisschool De Sprenge in Emst uitgereikt. Maar geen fouten maken in zowel het theoriegedeelte als het praktijkgedeelte van het verkeersexamen blijft een hele knappe prestatie. Voldoende reden voor wethouder Robert Scholten van Verkeer om Sophie en Lotte op woensdag 24 april uit te nodigen op het gemeentehuis in Epe en ze nogmaals in het zonnetje te zetten.

“Jullie hebben geen fouten gemaakt in zowel het theoriegedeelte als in het praktijkgedeelte van het examen. Klasse dames en daar mogen jullie trots op zijn.”, aldus de wethouder. De heer Van Huffelen van Veilig Verkeer Nederland sprak Lotte en Sophie ook kort toe en benadrukte maar weer hoe belangrijk een verkeersexamen is en hoe knap de prestatie is. Aangezien ze het diploma al op zak hadden kregen ze een krijtmok en een lekkere traktatie. Van Veilig Verkeer Nederland ontvingen Lotte en Sophie een cadeaubon.

In totaal hebben 336 leerlingen van 21 scholen hun kennis van het verkeer getest. Uit de digitale test kwam naar voren dat de meest gemaakte fouten in het verkeer door kinderen zijn het niet achterom kijken, tijdig richting aangeven en een te ruime bocht maken bij het naar links oversteken. Het verkeersexamen wordt georganiseerd door VVN en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Epe en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland.