Er worden elke winter snoeiwerkzaamheden uitgevoerd in de gemeente Epe. Dit is door de aanwezigheid van veel openbaar groen een flinke klus. Het streven is om deze snoei vóór april af te ronden.

Planning

Een goede planning helpt hieraan mee. Maar er kunnen ook redenen zijn waarom deze datum niet wordt gehaald. Zoals ongunstige weersomstandigheden of een virusuitbraak.

Struiken

Struiken worden gesnoeid om te zorgen dat ze vitaal blijven en hun gewenste vorm behouden. Van struiken worden bijvoorbeeld zieke en afgestorven plantendelen verwijderd. Ook wordt gezorgd voor voldoende licht en lucht tussen de takken en twijgen, zodat hun groei niet wordt belemmerd.

Inwoners

We houden bij de planning ook rekening met vragen en wensen van inwoners. En als controles uitwijzen dat het verstandig is bepaalde struiken met voorrang te snoeien, dan doen we dat. Ook worden er elk jaar stukken groen aan het snoeiplan toegevoegd. Daarom wordt elke winter een nieuw snoeiplan gepresenteerd.

Beter zicht

We willen alle struiken in vier jaar tijd een goede snoeibeurt geven. Het meeste snoeiwerk wordt in de winter uitgevoerd, wanneer er geen blad meer aan de struiken en de bomen zit. Daardoor levert het snoeien zelf minder groenafval op. Een ander voordeel van geen bladeren aan de takken is: Je hebt beter zicht op waar gesnoeid moet worden.

Natuur

We proberen de natuur zo goed mogelijk te beschermen. Snoeien in de winter betekent ook: er hangen geen vogelnesten. We houden ons bij het snoeien aan de voorschriften in de Wet Natuurbescherming.

Zaailingen

Niet alle struiken kunnen in de winter worden gesnoeid. Bepaalde heesters – zoals rozen, vlinderstruiken en ganzeriken – worden jaarlijks in het voorjaar gesnoeid. Extra aandacht is er ook voor bosplantsoenen en singels met zaailingen esdoorn, iepen en de Amerikaanse vogelkers. AxentGroen wil voorkomen dat zij andere bomen, struiken en planten in de weg gaan zitten. Hun takken en stammen worden meestal zo kort mogelijk gesnoeid of afgezaagd.

Nadruk

In het meerjaren snoeiplan voor 2021, 2022, 2023 en 2024 wordt uitgegaan van een controle van alle stukken bosplantsoen en heestervakken in de wintermaanden. De nadruk ligt in het eerste jaar vooral op het verwijderen van de grotere exemplaren. Daaronder vallen bomen en struiken van ongeveer 3 meter hoog of hoger en minimaal 8 centimeter dik. Per vak of perceel wordt bekeken welke struiken meer en minder waardevol zijn.

Deze winter

Jaarlijks worden de snoeiwerkzaamheden via de media gedeeld. Deze winter worden gesnoeid:

  • de Gildehoek en het Hogeland in Epe
  • alle struiken die onderhoud nodig hebben in Emst
  • het Eekterveld en de Heggerenk in Vaassen
  • enkele stukken in het buitengebied, waaronder de Paalbergweg bij Wissel

U kunt voor vragen over de snoeiwerkzaamheden contact opnemen met AxentGroen.