De gemeente Epe nodigt inwoners uit om mee te denken over de vernieuwing en verbetering van het sociale beleid.

Wat is de aanleiding?

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Epe verantwoordelijk geworden voor nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Dit noemen we de ‘decentralisaties’. Taken op het gebied van begeleiding, dagbesteding en mantelzorgondersteuning zijn overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet, die over alle vormen van hulp en ondersteuning voor jongeren gaat. Daarnaast is de Participatiewet ingevoerd, waardoor gemeenten de verantwoordelijk hebben gekregen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende baan te helpen

Wat is het doel?

We zijn nu een aantal jaren verder en merken dat ons beleid aan vernieuwing toe is. We willen de beleidsplannen op het gebied van de Wmo, Jeugd- en Participatiewet herschrijven. Ons doel is om één beleidsplan te maken waarin aandacht is voor ondersteuning en zorg voor zowel jongeren, als volwassenen, als mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. We noemen dit een integraal beleidsplan voor het Sociaal Domein. Dit willen wij maken aan de hand van ervaringen, meningen en inbreng van inwoners uit onze gemeente.

Uitnodiging: wat kan beter als het gaat om zorg en ondersteuning?

Wat is de aanleiding?

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Epe verantwoordelijk geworden voor nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Dit noemen we de ‘decentralisaties’. Taken op het gebied van begeleiding, dagbesteding en mantelzorgondersteuning zijn overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet, die over alle vormen van hulp en ondersteuning voor jongeren gaat. Daarnaast is de Participatiewet ingevoerd, waardoor gemeenten de verantwoordelijk hebben gekregen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende baan te helpen.

Wat is het doel?

We zijn nu een aantal jaren verder en merken dat ons beleid aan vernieuwing toe is. We willen de beleidsplannen op het gebied van de Wmo, Jeugd- en Participatiewet herschrijven. Ons doel is om één beleidsplan te maken waarin aandacht is voor ondersteuning en zorg voor zowel jongeren, als volwassenen, als mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. We noemen dit een integraal beleidsplan voor het Sociaal Domein. Dit willen wij maken aan de hand van ervaringen, meningen en inbreng van inwoners uit onze gemeente.

Algemene bijeenkomst

Hoe kunnen wij de ondersteuning en zorg nog beter organiseren? Wat is hiervoor nodig? Wat kunnen inwoners hierin betekenen? Misschien ontvangt u zelf wel een bepaalde vorm van zorg of ondersteuning en wilt u deze ervaringen met ons delen. Uw inbreng is waardevol voor ons.

Inloopmomenten

Op woensdag 13 juni 2018 tussen 19:30 en 21:30 uur nodigen we u uit in het gemeentehuis (Marktplein 1, in Epe, ingang aan zijkant bij Albert Heijn) 

Naast een gezamenlijke bijeenkomst in het gemeentehuis, willen we ook naar u toekomen om informatie te krijgen over hoe de zorg en ondersteuning in uw omgeving georganiseerd is. Wat gaat er goed en wat kan beter? We organiseren daarom in de drie dorpen Emst, Oene en Vaassen een inloopmoment. Hiervoor zijn de volgende inloopmomenten gepland

In de Hezebrink (Loobrink) in Emst op dinsdag 12 juni tussen 16:00 en 19:00 uur.

• In de Bloemfontein (Ontmoetingsruimte) in Vaassen op maandag 18 juni tussen 16:00 en 19:00 uur.

• In het Kulturhus (Algemene ruimte) in Oene op maandag 25 juni tussen 16:00 en 19:00 uur.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent, maar wel uw ervaringen wilt delen, mail dan naar: gemeente@epe.nl.