U kunt de mantelzorgwaardering nog tot 1 oktober aanvragen

door | aug 26, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

In de gemeente Epe kunnen inwoners die mantelzorg ontvangen, hun mantelzorger aanmelden voor een waardering van € 100,00 per zorgvrager. Met deze blijk van waardering wil de gemeente Epe duidelijk maken hoe belangrijk mantelzorgers zijn in onze samenleving.

Tot 2015 konden inwoners onder bepaalde voorwaarden vanuit de AWBZ, via de Sociale Verzekeringsbank, in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment; nu zijn de gemeenten daarvoor verantwoordelijk. De gemeente Epe heeft voor de waardering in 2017 een substantieel budget gereserveerd voor mantelzorgers, die langdurig, intensieve mantelzorg verlenen.

Het bedrag is net als vorig jaar vastgesteld op € 100,00; ten opzichte van 2016 is er echter één belangrijk uitgangspunt gewijzigd, namelijk dat indien er meerdere zorgvragers op één adres wonen er maximaal één mantelzorgwaardering wordt toegekend. Dit om reden dat de gemeente daardoor meerdere mantelzorgers met een financiele bijdrage kan waarderen. Verwerking van de aanvraag en de  toekenning van deze waardering is neergelegd bij het Steunpunt Mantelzorg van SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe.
Mantelzorgers die langer dan drie maanden aaneengesloten meer dan acht uur per week mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Epe, kunnen – als waardering voor hun inzet – in aanmerking komen voor een geldbedrag van € 100,00 per zorgvrager.
De mantelzorger mag buiten de gemeente Epe wonen. De zorgvrager kan de waardering aanvragen en mag het bedrag van € 100,00 verdelen over eventueel meerdere mantelzorgers, die hem of haar ondersteunen.

Inwoners van de gemeente Epe kunnen een aanvraagformulier ophalen bij:

  • Gemeentehuis, Marktplein 1 Epe
  • SWO/E, Kulturhus EGW, Stationsstraat 25                                                      Epe
  • Wijkgebouw / wijksteunpunt Burgerenk, Klimtuin 46 (m.u.v. juli/ augustus) Epe
  • Kulturhus / dorpssteunpunt Oene, Dorpsstraat 14-16 (m.u.v. juli/ augustus) Oene
  • Dorpscentrum / dorpssteunpunt De Hezebrink, Ds. van Rhijnstraat 69 Emst
  • Wijksteunpunt Bloemfontein, de Wetstraat 12 Vaassen

Diegene, die als mantelzorger geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantelzorg, krijgen het aanvraagformulier thuisgestuurd.Ook is het aanvraagformulier te downloaden op de website van de SWO/E www.swo-epe.nl of van de gemeente www.epe.nl.

 

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet vóór 1 oktober a.s. bij de SWO/E – Stationsstraat 25, 8161 CP Epe – binnen zijn.

 

De mantelzorgwaardering wordt binnen 8 weken na de sluitingsdatum overgemaakt op de bankrekening van de zorgvrager. De zorgvrager kan zelf het toegekende bedrag geven aan één of meerdere mantelzorgers. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze consulent mantelzorg, Gerrita Elskamp. Zij is dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur op 0578-620988 of via e-mail gerrita.elskamp@swoepe.nl.

 

 

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: