Bericht ontvangen van Wim van t Einde;

Op 18 juni hield de stichting SprenghenParc een tweede ronde over hun plannen om een wijk aan de westkant van Vaassen te bouwen. In de voormalige tennishal had de organisatie een opstelling gemaakt, waarin een face-to-face-meeting kon worden gehouden.

Veel aanwezigen kwamen met de verwachting dat de organisatie nieuwe ontwikkelingen zou laten zien, maar niets was minder waar. Op wat 3D platen van de in de webinar gepresenteerde ontwerpen na, was er inhoudelijk niets veranderd. Suggesties die door inwoners tijdens en na het webinar waren gedaan hebben dus niet tot veranderingen geleid.

Verschillende aanwezigen meldden dat een aantal gestelde en ingediende vragen en opmerkingen niet waren beantwoord. Bovendien riep de beantwoording van de vragen door de organisatie weer veel nieuwe vragen op.

Omdat er op de avond drie bijeenkomsten waren gepland en de organisatie ervoor koos om de eerder gepresenteerde plannen binnen een uur opnieuw uit te leggen, was er slechts beperkt tijd voor vragen op deze avond. Veel van de vragen van de bezoekers werden ook nu niet beantwoord. In de gevallen dat wel antwoorden werden gegeven, beperkte men zich tot algemeenheden, waardoor er nog geen duidelijkheid ontstond.

Doordat er veel onduidelijkheid is en blijft kon de stichting de onrust onder de buurtbewoners niet wegnemen. De vragen die op de avond niet gesteld konden worden, moeten nu opnieuw schriftelijk worden afgehandeld. Waar de stichting telkens de woorden sociale cohesie en samenwerken hanteert tijdens de bijeenkomsten, vindt de buurt de participatie onvoldoende. Er is een valse start gemaakt door nu pas naar buiten te treden, terwijl al drie jaar aan deze plannen is gewerkt.

Auteur: Wim v’t Einde