Tijdelijke aanpassing kunstgrasveld Regio72

door | feb 14, 2018 | Nieuws | 0 Reacties

Regio72 is in gesprek met CVO, de wijkvereniging Oosterhof en de gemeente over de vormgeving van en de samenwerking op sportpark Oosterhof aan de Zichtstede. Het standpunt van Regio 72 hierin is helder. Zij staan open voor samenwerking en als onderdeel van het totale plan zetten zij in eerste instantie in op de realisatie van een nieuw kunstgrasveld.

Dat totaalplan laat helaas op zich wachten, er is voor hen echter ook goed nieuws. Het kunstgrasveld wordt voor 24 maart aangepast aan de nieuwe afmetingen zoals door het KNKV voorgeschreven. Er komen nieuwe zijlijnen, de middellijn blijft bestaan, de oude potten worden verwijderd en er komen nieuwe potten en nieuwe ovalen. De oude ovalen worden ook verwijderd.

Hierdoor kunnen ze langer met het kunstgrasveld doen en hebben ze meer tijd in de onderhandelingen voor de samenwerking op de Zichtstede. Ze spelen de voorjaarscompetitie dus al op een vernieuwd veld! Dat is positief, er is echter wel duidelijk aan de gemeente en aan ICS, het adviesbureau dat het traject begeleidt, aangegeven dat Regio72 het jammer vindt dat deze tussenstap nodig is. De noodzaak ten aanzien van het veld was vanaf het begin al duidelijk. Uiteraard zijn de kosten die verbonden zijn aan deze tijdelijke oplossing, voor de gemeente.

Voor vragen en of  onduidelijkheden, benader een van de bestuursleden.

Namens het bestuur Regio72,

Tim Kamphuis

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: