U kunt als vrijwilligersorganisatie, (sport)vereniging of professionele organisatie tot en met mei 2020 subsidie aanvragen voor het jaar 2021.

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties 2021

De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen met subsidies.

 

Subsidie kan tot 1 juni 2020 worden aangevraagd voor activiteiten die:

  • de betrokkenheid binnen de wijken stimuleren
  • het vrijwilligerswerk ondersteunen
  • het meedoen van mensen in een kwetsbare positie bevorderen

Kijk voor de criteria en meer informatie op www.epe.nl/subsidievrijwilligersorganisaties2021

Subsidie voor professionele organisaties 2021

Professionele organisaties kunnen ook een subsidieverzoek indienen bij de gemeente Epe. Dit op basis van de Sociale Agenda, overig sociaal beleid en de Algemene Subsidieverordening 2017. Ook voor deze subsidie geldt dat u deze voor 1 juni 2020 moet aanvragen.

U komt voor subsidie in aanmerking wanneer:

  • die past binnen het sociale beleid van de gemeente Epe
  • u bijvoorbeeld jongerenwerk of algemeen maatschappelijk werk verricht

Kijk voor de criteria en meer informatie op www.epe.nl/socialesubsidieprofessioneleorganisaties2021.

Vaststelling subsidies 2019

Subsidies moeten na toekenning nog worden vastgesteld. Over de ontvangen subsidie moet u verantwoording afleggen. Deze aanvraag moeten wij voor 1 juni 2020 ontvangen. Dit doet u met eHerkenning via www.epe.nl/subsidievaststellen2019.