Op dinsdag 16 april is er in Vaassen een studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De XII ARTIKELEN EN ISRAEL. De bijeenkomst vindt plaats in de Rank, Torenstraat 15 in Vaassen. De aanvang is om 19.30 uur, toegang is gratis. In de pauze is er een collecte voor Christenen voor Israël International. Tevens is er een verkoop van producten uit Israël.

 

De XII ARTIKELEN EN ISRAEL

Er zijn 12 stammen van Israël, er zijn 12 Apostelen, er zijn 12 poorten en er zijn 12 fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. En de Apostolische Geloofsbelijdenis telt ook 12 artikelen. Maar geen woord over Israël of het Joodse volk. In 2017 herdacht de christenheid wereldwijd 500 jaar Luther en de Reformatie. Sinds Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen aansloeg op de deur van de Slotkapel in Wittenberg om een publiek debat op gang te brengen, schijnt het licht van de Reformatie. Luther plaatste de Bijbel weer in het hart van de Kerk. En dat licht schijnt nog steeds in de wereld. Alleen door geloof. Alleen door genade. Alleen door Jezus Christus. Alleen door het Woord van God. Alleen tot eer van God. Maar geen woord over Israël of over het Joodse volk. Terwijl je bijna geen bladzijde in de Bijbel kunt vinden waarin niet gesproken wordt over Israël en het Joodse volk. Hoe kan dat?

 

Niet alleen ontbreken in de Reformatie het geloofsgetuigenis over Israël en het Joodse volk, maar ook in de grote Credo’s van de vroege Kerk uit het begin van de kerkgeschiedenis ontbreekt het geloofsgetuigenis aangaande Israël en het Joodse volk. Integendeel. Felle veroordelingen van Joden, Jodendom en christelijk antisemitisme waren al heel snel aan de orde van de dag in de jonge christenheid. Is de Kerk toe aan een nieuwe Reformatie? Welke gevolgen heeft het ontbreken van dit geloofsgetuigenis aangaande Israël voor de Kerk en de christenheid anno 2019? Is er een weg terug? Is er voldoende veerkracht om nieuwe wegen in te slaan? Kunnen verootmoediging en schuldbelijdenis en een nieuwe houding in woord en daad jegens het Joodse volk en Israël de christenheid zelf redden? Wordt het tijd voor een nieuw belijden?

 

Achtergrond spreker

Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende programmaseries uit die tijd waren: ‘Het Ontstaan van de Bijbel’ en ‘Het Ontstaan van Israël’. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en de Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was vervolgens tien jaar voorzitter van Christenen voor Israël. Nu is hij president van Christians for Israel International’ en betrokken bij het werk in tientallen landen. Hij is auteur van veelgelezen boeken als: ‘Waarom Israël?’, ‘Waarom Jeruzalem?’ en ‘Waarom Eindtijd?’