De asfaltwegen in de gemeente Epe hebben flink onder de warme te lijden. De temperatuur is op sommige stukken van het wegdek zo hoog opgelopen dat het begint te smelten. Bovendien wordt nog niet gesmolten maar wel fors opgewarmd asfalt eerder stuk gereden. Daarom zijn er vandaag strooiwagens met zout de weg op gegaan.

Kruisingen en rotondes

De aandacht richt zich in de eerste plaats op kruisingen en rotondes in en rond de bebouwde kom en andere druk bereden weggedeelten. Het asfalt op kruisingen en rotondes loopt eerder schade op bij warmte vanwege optrekkend en afremmend gemotoriseerd verkeer.

Dubbele schade

Smeltend asfalt levert dubbele schade op: aan de wegen zelf en aan de autobanden. Bovendien komen er bij het afslijten ook steentjes vrij te liggen, die schade kunnen veroorzaken aan passerend verkeer.

Werking zout

Zout onttrekt vocht aan de lucht en aan het asfalt. Daardoor koelt de lucht en het daaronder gelegen wegdek af en wordt het asfalt minder plakkerig. De strooiwagens zullen vanwege de aanhoudende hittegolf meerdere dagen achtereen de weg op gaan.