Op 15 januari heeft het college van B&W het verkeersbesluit genomen om de steeg tussen Dorpsstraat 66b (Centro) en 66c (Hema) aan te wijzen als voetpad. Het eigendomsrecht en het beheer en onderhoud ligt bij de eigenaren van de appartementen, maar de gemeente Epe is wel bevoegd om hier dit besluit te mogen nemen. Belang hebbende kunnen nog tot 6 weken na de publicatiedatum (27 januari) van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W.

In deze steeg bevinden zich ook de toegangsdeuren van de bovenliggende appartementen. Voor de veiligheid van de bewoners is het daarom niet wenselijk dat daar fietsen en brommers doorheen rijden.

Zodra het bezwaartermijn is afgelopen, zal er aan beide kanten van deze steeg een verkeersbord worden geplaatst om aan te geven dat het een voetpad is. En om dat te ondersteunen worden er ook sluishekjes geplaatst.