VAASSEN – Donderdagavond 16 juli besprak Stichting SprenghenParc in samenwerking met ontwikkelaar en architect de plannen voor een woonontwikkeling gericht op 55-plussers aan het Kouwenaarspad opnieuw met omwonenden.

Hierbij was specifieke aandacht voor de in het overleg van 18 juni gestelde vragen tot verduidelijking en voorstellen voor verbetering.

 ‘Samen met de gemeente hechten initiatiefnemer en ontwikkelaar veel waarde aan bewonersinbreng’, is te lezen in een door SprenghenParc uitgegeven informatiebrochure rond het ontwikkelproces. “De brochure is bedoeld om iedereen die niet zo vertrouwd is met planontwikkeling een goede kijk op het proces te geven”, aldus woordvoerder Joost Kriele. Duidelijk zijn ook de momenten van inspraak te zien, waarop omwonenden zienswijzen kunnen indienen.

Beleving

Omwonenden geven waardevolle input. Er wordt geschoven met volumes en parkeerplaatsen en de verhouding met de omliggende wijk wordt beter zichtbaar. Zo krijgt iedereen een beter en op feiten gebaseerde beleving bij het plan. In de achterliggende maand is ook al meer bekend geworden over lopende onderzoeken. Uit de eerste verkennende gesprekken met het Waterschap en Gelderslandschap blijken beide een positieve grondhouding te hebben tot de gepresenteerde ontwikkeling van het gebied

 

Geduld

Na twee gespreksrondes van twee uur is de buurtconsultatie nog niet ten einde. Begin september zal worden gepresenteerd hoe de input stedenbouwkundig is verwerkt, om vervolgens een principeverzoek in te dienen bij het college. De tijdslijn laat vervolgens nog een flinke periode van bestemmingsplanprocedure zien. Het geduld van woningzoekenden wordt dus nog even op de proef gesteld, maar alles overziend is dat de moeite meer dan waard.