In september 2019 werden de Molukken zwaar getroffen door een aardbeving met hevige naschokken. Er vielen doden en gewonden. Zo’n 170.000 mensen verloren hun huis. Wegen, ziekenhuizen en scholen raakten ernstig beschadigd. Namens de gemeenteraad besloot het college tot een schenking voor hulp.

Sterke banden
De Molukse gemeenschap in Vaassen heeft sterke banden met de getroffen dorpen. Leden van deze gemeenschap hebben initiatieven ondernomen voor noodhulp en wederopbouw.

Bijzondere relatie
Vanwege de bijzondere relatie met de Molukse gemeenschap wilde de gemeente Epe een blijk van steun en betrokkenheid geven. In november 2019 heeft de gemeenteraad daarom bij de begrotingsbehandeling financiële hulp toegezegd. Om te zorgen dat het geld goed terecht komt, heeft het college daarover overlegd met de Molukse gemeenschap. Zo is besloten om € 2.500,- te schenken aan zowel Stichting Gandong als Stichting Moluccan Future Foundation (MFF).

Benefietdag
De toekenning van de beide schenkingen gebeurt in overleg met drs Baboyo R.S. Porsisa MSc, initiator van de benefietdag op 25 januari 2020 en ook lid van de Stuurgroep Benefiet4Maluku Vaassen.

Concrete projecten
MFF zet zich in voor de kinderen op de Molukken die getroffen zijn door de aardbeving. Stichting Gandong verleent er op kleinschalige basis hulp aan minderbedeelde groepen. Het geld komt dus ten goede aan concrete projecten. Die projecten komen voort uit initiatieven van de plaatselijke gemeenschap.