Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied. In dit artikel vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in Vaassen en waar ze mee aan de slag gaan.

Hanneke Luesink is samen met Fabiënne Zoetbrood gebiedsregisseur in Vaassen. Haar aandachtsgebieden zijn Berkenoord 2, Vogelbuurt en Oosterhof. “Ik ben begonnen met Berkenoord 2 om daar wijkopgaven op te halen. Ik heb onder andere huiskamergesprekken gevoerd met bewoners in 5 van de 10 hofjes, in de andere 5 wil ik dat ook graag doen. Ik zoek nog bewoners die hun huiskamer ter beschikking willen stellen. Ook de Vogelbuurt ga ik bezoeken om te weten wat er speelt en om te weten wat bewoners samen willen. De bewoners van Oosterhof en Vogelbuurt gaan me ook tegenkomen in de wijk en kunnen sowieso met hun vragen bij mij terecht.”

“Wat in Berkenoord 2 opvalt, is dat de geschiedenis van de wijk een belangrijke rol speelt. Er woont nog steeds een groot aantal Molukkers in de wijk die hun eigen geschiedenis in Vaassen hebben. Tijdens huiskamergesprekken is aan de orde gekomen dat niet alle bewoners daarvan weten. Doordat er over gesproken wordt, versterkt dat het wederzijds begrip. Er gebeurt nu ook veel in de wijk. Triada voert een grootscheepse renovatie uit, woningen worden aangepast en geïsoleerd, er wordt asbest verwijderd en daardoor staan er tijdelijk containers in de wijk.”

Leefbaarheidssignalen
Woningtoewijzing, verkeersveiligheid, onderhoud van het groen, verloedering en zwerfvuil zijn veelbesproken onderwerpen tijdens de huiskamergesprekken. Hanneke Luesink laat wijkbewoners nadenken over het wonen in hun wijk en geeft hier en daar een toelichting: “Hoe gaat het samenleven met andere culturen? Hoe gaat woningtoewijzing in z’n werk? Wie ruimt zwerfaval op? Hoe gaan we daarover in gesprek met de bewoners, gemeente, Triada en Axent Groen? Wat kunnen bewoners zelf? En hoe worden we samen weer verantwoordelijk voor een schone en leefbare wijk?”

Zwerfvuil en groenonderhoud
Axent Groen voert het groenonderhoud uit voor de gemeente. Michel ten Hoven is wijkbeheerder in Vaassen en vertelt hoe dat gaat: “We hebben afspraken met de gemeente over het niveau van onderhoud, het zogenaamde beeldbestek, en daar werken we aan. Zwerfvuil is een probleem en dan gaat het niet alleen over op straat gegooide snoeppapiertjes en blikjes, maar over het achterlaten van huishoudelijk afval. Een terugkerend probleem in Berkenoord 2 is dat er afval gedumpt wordt op onze groenstortplaats. De stortplaats is bedoeld voor groenafval.”

“We zijn veel aanwezig op straat en krijgen meerdere signalen van bewoners over verloedering in de buurt en dat gaat verder dan onderhoud in de openbare ruimte. Denk aan oude, kapotte schuttingen. Dat is niet zo makkelijk aan te pakken omdat mensen bijvoorbeeld geen geld hebben of zelf niet kunnen klussen. Het zou mooi zijn als mensen elkaar dan kunnen helpen. Wij proberen te helpen waar het kan, maar soms kunnen wij niks en ligt de oplossing voor een probleem bij bijvoorbeeld de woningbouwvereniging.”

Michel ten Hoven hoopt op meer buurtparticipatie als het gaat om zwerfvuil: “Het zou fijn zijn als bewoners samen proberen mee te helpen, zoals met opschoonacties zoals bij de Suikerbrink in Vaassen ook is gebeurd. Wat wij dan vanuit Axent Groen kunnen doen, is afspreken wanneer we het zwerfvuil ophalen. Het is de kunst om je te kunnen verplaatsen in de wijkbewoners en te zoeken naar mogelijkheden om problemen op te lossen. Meldingen worden altijd serieus genomen, er wordt altijd wat mee gedaan, maar we kunnen niet overal tegelijk aan het werk zijn.”

bron: www.epe.nl