Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.

Fabiënne Zoetbrood is samen met Hanneke Luesink gebiedsregisseur in Vaassen: “Mijn gebied omvat Heggerenk, Krugerstraat-Noord, Suikerbrink en de buurt bij wijksteunpunt Bloemfontein. Heggerenk is een groene wijk met heel veel verschillende buurtjes, van flats, sociale huur- tot koopwoningen. “

Leefbaarheidssignalen
“Eenzaamheid speelt overal en armoede ook. Maar het is niet altijd zo zichtbaar. Mensen worden geacht om langer in hun huis te blijven wonen en dat levert verschillende problemen op. Sommige mensen hebben of krijgen psychische problemen en vinden geen aansluiting meer met de buurt. Als gebiedsregisseur zie ik dat inwoners, maar ook professionals, elkaar soms niet weten te vinden. Ik heb individuele en huiskamergesprekken gevoerd en ben bij het Buurtkaffee geweest. Wat opvalt, is dat er een groep bewoners is, die al langere tijd in de wijk Heggerenk woont en die bewoners missen activiteiten en ontmoeting in de wijk. Vroeger hadden ze een kaartavond of een bingoavond. Ze missen dichtbij huis ook een plek waar ze terecht kunnen voor informatie en vragen. Waar kunnen ze bijvoorbeeld laagdrempelig terecht bij financiële problemen?”

Initiatieven voor wijkgebouw Triton
Een initiatief om mensen samen te brengen komt vanuit het bestuur van wijkgebouw Triton. Willem Jansen is bestuurslid: “Wij willen dat nog meer mensen uit de wijk Heggerenk dit wijkgebouw weten te vinden en plannen bedenken voor activiteiten. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of samen koken. Vorig jaar is een enquête gehouden in de buurt door ROC-studenten waaruit die behoefte ook bleek. Onze wens is om van deze en nieuwe losstaande activiteiten één geheel te maken. Zodat mensen meer mogelijkheden hebben om ergens aan mee te doen of gewoon even binnen te lopen.” Gebiedsregisseur Fabiënne Zoetbrood vult aan: “Er gebeurt al veel in Triton, bijvoorbeeld conversatielessen Nederlandse taal, naailes en drumles. Er is ook een dojo, een zaal voor vechtsport en zelfverdediging. Er wordt veel aan jongerenwerk gedaan met inloopavonden en een keer per maand is er een Turkse meidengroep en verder heeft Koppel-Swoe een peuterspeelzaal en peuteropvang in het gebouw. Bovendien is er ook zo’n 5 jaar geleden een moestuin voor de buurt aangelegd door een groepje enthousiaste vrijwilligers. Ze zijn er wekelijks mee bezig en als er teveel groente is, gaat het naar de voedselbank of wordt er een keer een stamppotavond gehouden. Ik zie het als een uitdaging om de krachten te bundelen in de wijk van iedereen die actief is en werkt in de wijk. Het valt op dat mensen in de buurt elkaar niet zo goed kennen en daarom is Triton juist zo’n mooie plek.”

Brainstormavond
Om buurtbewoners met initiatieven te laten komen, wordt er een brainstormavond georganiseerd. Fabiënne Zoetbrood: “We nodigen iedereen uit de wijk uit die enthousiast is en wat met hun ideeën wil doen. Stel dat iemand één keer per maand een karaokeavond wil organiseren, dan is dat goed, het hoeft niet elke week. Mensen moeten zich niet verplicht voelen om veel uren in de week in het gebouw te steken. Er is voor ieder wat wils.” “Ook als je alleen wilt horen wat er speelt, ben je van harte welkom. We hopen dat alle ruimte die er is, zoveel mogelijk gebruikt gaat worden. En dat mensen elkaar weten te vinden. Het is goed voor de continuïteit om voldoende activiteiten te hebben en het brengt ook geld op aan huur, zodat er weer die weer geïnvesteerd kan worden in onderhoud. Zodat het gebouw de functie vervult die het zou moeten hebben” aldus Willem Jansen.

Kerstmarkt
Om geld te verdienen voor Triton, organiseert jongerenwerker Gerbrand Gerritsen van Koppel-Swoe, samen met jongeren een kerstmarkt: “Er komt een kerstmarkt op zaterdag 15 december vanaf 14 uur. De jongeren hebben alvast een flyer gemaakt. We willen het bij Triton gezelliger en aantrekkelijker maken voor alle doelgroepen. Daar stoppen we straks het verdiende geld in. Het organiseren van de kerstmarkt werkt aanstekelijk, wan moeders van jongeren zijn ook heel betrokken en gaan bijvoorbeeld soep maken. We hopen op veel belangstelling! “

bron: Gemeente Epe