Gemeente Epe draagt steentje bij met uitstel huurbetaling gemeentelijke accommodaties.

Het coronavirus en de maatregelen tegen verdere verspreiding ervan houden Nederland flink in hun greep. Gedurende dit jaar heeft het college van B&W besloten om de huurders van gemeentelijke accommodaties uitstel van betaling te verlenen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de corona maatregelen voor een langere periode gelden en de noodzaak om huurders te ondersteunen nog steeds actueel is. Het college heeft nu besloten om dit verleende uitstel van betaling te verlengen tot tenminste 1 juli 2021.

 

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving. Dat zal nog wel enige tijd merkbaar blijven. De gemeente Epe wil de maatschappelijke effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk bestrijden. De gemeente zet zich met name in op het sociaal maatschappelijk en economisch terrein waar de impact het grootst is. Wethouder Jan Aalbers: “Inkomsten dalen sterk, doordat accommodatie (deels) moet sluiten. Sommige organisaties hebben ook te maken met beperkingen in het aantal bezoekers dat kan worden toegelaten. Ook moeten er extra kosten worden gemaakt voor schoonmaak en andere corona gerelateerde maatregelen.” Wethouder Robert Scholten vult aan: “Uiteindelijk zullen we met elkaar de lasten moeten delen om deze moeilijke periode door te komen. De uitstel van betaling is bedoeld om de huurders te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren aan hun continuïteit.”