Gemeente Epe is blij met de betrokkenheid van haar inwoners. In totaal hebben maar liefst 1.168 inwoners gereageerd op de oproep om de enquête over verkeer en vervoer in de gemeente Epe in te vullen. De resultaten van de enquête worden gebruikt bij het opstellen van het mobiliteitsplan. Bewoners is ook gevraagd wat ze het liefst verbeterd zien worden als ze een keuze moeten maken. Verkeersveiligheid staat op één en het verbeteren van de fietsroutes op twee.

Verkeersveiligheid

Inwoners zijn gevraagd naar de verkeersveiligheid binnen de gemeente, het dorp en de straat. Hieruit blijkt dat hoe dichter bij huis hoe meer het gevoel van veiligheid in het geding komt. Het eigen dorp wordt een gemiddeld cijfers van een 6,5 gegeven en de eigen woonstraat een 5,9. Bijzonder om op te merken is dat jongeren en inwoners van Oene en Emst geven een lagere score voor het gevoel van veiligheid. Inwoners van Epe, en mensen boven de 69 jaar geven hogere cijfers voor het gevoel van veiligheid.

Fietsen voorop

Of er maatregelen mogen worden getroffen op een belangrijke fietsroute in de woonwijk, zoals éénrichtingsverkeer of een afsluiting met paaltjes om de fietsroute autoluwer te maken, is ook een vraag die inwoners voorgeschoteld kregen. Eenrichtingsverkeer valt bij de meerderheid van de ondervraagden in goede aarde. Over een afsluiting verschilt men sterk van mening.

Veranderde mobiliteit, vanwege Corona-situatie

Uit de enquête blijkt dat mensen in de Corona-periode meer zijn gaan lopen en wandelen. Dat beeld bevestigt wat de gemeente al constateerde. Het is drukker geworden in de bos- en recreatiegebieden en bijvoorbeeld op de klompenpaden.

Hoe verder?

Op dit moment is het nieuwe mobiliteitsplan in de maak. Hoofdlijn van dit plan is de inzet op veilige, duurzame en gezonde mobiliteit. De resultaten van deze enquête en 1-op-1 gesprekken met belangenorganisaties zijn onderdeel van de inbreng voor dit plan. Ook wordt de samenhang gezocht met de nieuwe omgevingsvisie. Zodra deze omgevingsvisie door de raad is goedgekeurd, wordt het mobiliteitsplan verder afgerond en kunnen inwoners zienswijzen indienen en wordt ook dit plan aan de raad voorgelegd. Op de website van de gemeente Epe worden de hoofdlijnen van het onderzoek Verkeer en vervoer gepubliceerd.