In november 2019 zijn inwoners uit de gemeenten Epe, Apeldoorn, Brummen, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen gevraagd hun mening te geven over duurzame energieopwekking. Door het invullen van een enquête via het inwonerpanel Epe Spreekt konden ook onze inwoners  aangeven hoe volgens hun zonneparken en windmolens het beste een plaats kunnen krijgen in het regionale landschap en waar hun voorkeur naar uitgaat. Veel inwoners uit onze gemeente en de andere gemeenten hebben de enquête ingevuld.

Inzien onderzoeksresultaten enquête

Alle onderzoekresultaten zijn verwerkt in een algemene rapportage en een overzichtelijke factsheet. De resultaten van alle gemeenten staan in deze rapportage en per onderdeel kunt u ook het resultaat van Epe zien, afgezet tegen andere gemeenten. Alle deelnemers die een mailadres hebben ingevuld krijgen de onderzoeksresultaten ook in hun mailbox.

De onderzoeksrapportage en factsheet staan hieronder als download (pdf bestanden).

Waarom is een enquête gehouden?

We staan in Nederland voor grote uitdagingen als het gaat om duurzaamheid en het opwekken van schone energie. Het Rijk, de landelijke overheid, heeft aan 30 verschillende regio’s in Nederland gevraagd om een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. Dit zijn plannen voor het opwekken van schone energie uit wind en zon en om de CO2-uitstoot te verminderen. De enquête is een onderdeel in het proces om tot deze Regionale Energie Strategie (RES) te komen. Het organiseren van regionale en lokale bijeenkomsten is een ander onderdeel in het proces om informatie op te halen. Met het organiseren van deze bijeenkomsten zijn we eind 2019 begonnen en in 2020 zullen we ons verder concentreren op participatie met inwoners.

Hoe nu verder?

De opgehaalde informatie uit de bijeenkomsten en enquête worden straks verwerkt in een totaalvisie. Deze totaalvisie wordt omgezet in een zogenaamd RES-bod, dat uiterlijk 1 juni 2020 wordt aangeboden aan de colleges van de zeven gemeenten. De inbreng van de colleges worden verwerkt. Dan ligt er een RES-bod, waarover de gemeenteraden naar verwachting in het voorjaar van 2021 zullen beslissen.