Raad omarmt Transitievisie Energie en Warmte

door | jan 30, 2022 | Nieuws | 0 Reacties

Afgelopen jaar is gewerkt aan de Transitievisie Energie en Warmte van gemeente Epe. Wethouder Erik Visser: “We hebben na uitgebreide participatie met inwoners en samenwerkingspartners een doordachte koers uitgestippeld om toe te werken naar een CO2-neutrale gemeente in 2050. Heel belangrijk dat de gemeenteraad zich in deze koers kan vinden”.

 

“De gemeente Epe is een bijzonder mooie gemeente. Er is veel om dankbaar voor te zijn: veel groen, veel natuur en binnen de gemeente zijn mooie dorpen met hun eigen karakter. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan. Als we willen dat we deze eigenschappen voor de toekomstige generaties behouden blijven, moeten we aan de slag. Aan de slag met een programma om de klimaatverandering en haar gevolgen tegen te gaan.” vult wethouder Visser verder aan. De belangrijkste uitgangspunten in de visie zijn de betaalbaarheid voor alle inwoners van de gemeente Epe. De mogelijkheid voor inwoners om mee te denken en te doen. En tot slot aandacht voor het Epese landschap en de leefomgeving.

Minder energie verbruiken & aardgasvrij wonen

De Transitievisie Energie beschrijft de visie en aanpak van de gemeente Epe om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Deze aanpak is gebaseerd op 5 sectoren, waaronder de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit. Per sector zijn passende maatregelen opgeschreven om de CO2-uitstoot terug te dringen, met als stip op de horizon een CO2-neutrale gemeente in 2050. In de Transitievisie Warmte doet de gemeente Epe een voorstel voor wanneer welke buurt van het aardgas af kan gaan en hoe de woning zonder aardgas kan worden verwarmd. Het echte moment en de definitieve manier om van het aardgas te gaan, wordt per buurt samen met inwoners bedacht en vastgelegd in een wijkuitvoeringsplan.

Samen van visie naar uitvoering

De Transitievisie Energie en Warmte is opgesteld samen met inwoners, lokale organisaties en ketenpartners. In elke fase is met de belangrijkste organisaties gesproken en heeft de samenleving de mogelijkheid gekregen iets te vinden van de gekozen richting. Ook de vervolgstappen worden samen vormgegeven. In het (voor)jaar 2022 gaat de gemeente met de samenleving en organisaties gesprekken voeren over de uitvoering van de Transitievisie Energie en Warmte. Wat betekent het voor inwoners, bedrijven en organisaties en hoe kan er samengewerkt worden aan projecten die bijdragen aan de doelen uit de visie. Ook start de gemeente Epe in 2022 met het opstellen van een Uitwerkingskader voor zon- en windenergie. In dit Uitwerkingskader zon en wind schrijven wij de ruimtelijke voorwaarden op voor zon- en windenergieprojecten. Ook beschrijven wij hoe de samenleving mee kan doen aan deze projecten. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de Regionale Enegiestrategie en de Omgevingsvisie Epe, Natuurlijk Goed Wonen’. Wij zullen in 2022 hierover in gesprek gaan met de inwoners.

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: