Bij de kinderdagverblijven van KOM Kinderopvang zijn speciale baby- (voor kinderen van nul tot twee jaar) en peutergroepen (voor kinderen van twee tot vier jaar). Dat komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Voor alle medewerkers is er onlangs een training geweest gericht op de ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Dit sluit mooi aan bij het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanbod van KOM Kinderopvang. Alle pedagogisch medewerkers hebben na de training een mooi certificaat behaald.

De training richt zich op het Piramideconcept. Piramide is een methode die de denk- en taalontwikkeling stimuleert. Door de speel- en leeromgeving optimaal in te richten, in gesprek te gaan met kinderen en met kleine groepjes te werken, leren kinderen spelenderwijs. In verschillende projecten worden activiteiten aangeboden die dicht bij de belevingswereld van het kind liggen. Dit sluit prima aan bij de werkwijze van KOM en legt bovendien een mooie basis in de voorbereiding naar het basisonderwijs. Dit is een groot voordeel voor de ontwikkeling van peuters bij de stap naar groep 1 van de basisschool.

KOM Kinderopvang vindt scholing en ontwikkeling van medewerkers belangrijk. Het was voor de pedagogisch medewerkers een bijzondere tijd om deze negen maanden durende training te volgen. De cursus begon in het najaar van 2019 met bijeenkomsten. Vanwege coronamaatregelen werd vanaf maart de training online aangeboden. Later was het weer mogelijk om, op locatie, met 1,5 meter afstand tussen collega’s, de training te vervolgen.

Bij KOM Kinderopvang staan een aantal onderwerpen centraal bij de kinderopvang. Naast ontwikkelen in een stabiele, kindvriendelijke en liefdevolle omgeving, schenkt KOM Kinderopvang aandacht aan gezond, beleven, bewegen en natuur. Deze onderwerpen vat KOM Kinderopvang samen onder ‘groen’. Meer informatie leest u op www.komkinderopvang.nl.