Op donderdagmiddag 4 oktober 2018 komt de Soos in Oene weer bijeen van 14.00 uur tot 16.00 uur in Café Post.

Susanne en Gert Stoffer zijn te gast en verzorgen een gezellige muzikale middag. Eens per drie weken zijn alle senioren in Oene welkom bij deze Soos. Locatie is zaal Post.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:

Jannie Slotboom 0578-641134 of Willy Loonstra.