Op donderdagmiddag 6 september 2018 komt de Soos in Oene weer bijeen van 14.00 uur tot 16.00 uur in Café Post.

Deze middag starten wij het nieuwe seizoen zoals gewoonlijk met een bingomiddag. Het is de bedoeling dat een ieder een cadeautje voor deze bingo meeneemt.

In Oene komt de Soos eens per drie weken bij elkaar op donderdagmiddag in zaal Post in Oene en de soos is bestemd voor alle senioren in Oene.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Voor inlichtingen, tijdens de soos, kunt u zich wenden tot:

Jannie Slotboom 0578-641134 of Willy Loonstra