Met een korte presentatie van Rian Haarhuis van Geldersch Landschap & Kasteelen is het nieuwe seizoen weer begonnen. De eerste expositie van dit jaar is Hoog Bezoek en is te bezichtigen van 1 april tot en met 31 oktober. De gasten konden na de presentatie deze expositie als eersten bekijken.

Hoog bezoek
Kasteel De Cannenburgh heeft over de jaren verschillende malen de bewoners van Paleis Het Loo mogen verwelkomen. De Oranjes woonden maar enkele kilometers van kasteel De Cannenburgh vandaan en kwamen met enige regelmaat op bezoek. Sinds koning Willem III heeft kasteel De Cannenburgh bijna alle vorsten van Nederland mogen verwelkomen. Enkele bezoeken worden uitgelicht in een presentatie in het Bouwhuis op het kasteelterrein.

Collectie Oranje-souvenirs
De Oranjes werden niet alleen in het kasteel maar ook in het dorp Vaassen met veel gejuich onthaald. De vlag hing uit en in de krant werd gretig verslag gedaan van een koninklijk bezoek. Deze Oranjegezindheid kwam ook tot uiting in het verzamelen van Oranje-souvenirs. Menig Nederlander had een dergelijk souvenir in huis. De souvenirs varieerden van glazen, bekers en herdenkingsborden tot glas-in-lood ruitjes en feestsigaren. In de ingerichte vertrekken van kasteel De Cannenburgh worden verschillende van deze voorwerpen getoond. Ook is er een ruimte gewijd aan de exclusieve souvenirs, gemaakt van dure materialen of ontworpen door vooraanstaande kunstenaars.  De Oranje-souvenirs zijn in langdurige bruikleen van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau en veelal nooit eerder getoond.

Meer info: Gelderse kastelen